Dette er reglene for byens nye fremkomstmiddel

Hva er egentlig reglene for elsparkesykkelkjøring? Kan man kjøre på fortauet? Må man bruke hjelm? Er det aldersgrense for bruk av elsparkesykkel?

Publisert: Publisert:

Elsparkesykler er blitt et vanlig syn i Oslos gater. Foto: Siri Øverland Eriksen

  • Simen Hunding Strømme
Denne artikkelen er over ett år gammel

Elsparkesyklene har på kort tid blitt en av årets store snakkiser. Siden de ble tillatt i mars i år, har seks selskaper og flere hundre elsparkesykler inntatt gatene i Oslo, Trondheim og Bergen - til glede og forargelse.

Nedenfor har vi laget en oversikt over hva som er lov, og ikke lov, når man kjører elektrisk sparkesykkel.

Likestilt med sykkel

I april 2018 bestemte regjeringen at små, elektriske kjøretøy skulle bli likestilt med ordinær tråsykkel. Det betyr at regelverket for sykkel også gjelder for elsparkesykkel.

1. Ingen aldersgrense

Slik reglene er i dag, er det ingen aldersgrense på bruk av elsparkesykler i Norge. Da selvbalanserende kjøretøy først ble innført i 2014 var aldersgrensen 16 år.

I fjor fjernet regjeringen aldersgrensen etter at elsparkesykkel ble likestilt med sykkel.

Seks ulike selskaper leier ut elsparkesykler i Oslo. Verdenseneren Lime er en av dem. Foto: Dan P. Neegaard

2. Ikke påbudt med hjelm

Det er heller ikke krav om hjelm ved bruk av elsparkesykkel.

3. Maksfart 20 km/t

En elsparkesykkel kan, ifølge lovverket, ha en maksfart på 20 kilometer i timen. Den kan ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm. Sykkelens egenvekt kan være maksimalt 70 kg

4. Kun én person

I kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel defineres elsparkesykkel som «elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren)».

Det kan tolkes dithen at det ikke er tillatt å kjøre mer enn én person av gangen på en elsparkesykkel.

5. Lov å kjøre på fortau, men ...

Elsparkesykkel kan i utgangspunktet brukes på de samme områdene som syklende og gående. Det er altså lov til å kjøre på fortau, i gågate eller gatetun såfremt gangtrafikken er liten og man ikke er til hinder eller fare for gående.

Statens vegvesen hevder det er særlig viktig å ta hensyn til gående når man kjører elsparkesykkel. Passering av fotgjengere må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart. Er det mange mennesker på fortauet må man gå av og trille sparkesykkelen forbi.

– Gang- og sykkelveier er for både gående og syklende, og her bør syklister sykle på høyre side. Du må ta hensyn til at gående kan bruke begge sider av gang- og sykkelveien og tilpasse farten ved passering, opplyser sjefingeniør Tanja Loftsgarden på Statens vegvesens hjemmesider.

Det er heller ikke tillatt å kjøre fortere enn gangfart på gågater eller gatetun. Å kjøre elsparkesykkel med høy hastighet gjennom Karl Johans gate, er derfor forbudt.

6. Gangfelt? Gå av

Dersom man kjører elsparkesykkel i veibanen eller sykkelfeltet, har man vikeplikt for fotgjengere som vil krysse veien på et gangfelt.

Les også

Utleier av el-sparkesykler har 18-årsgrense. Trygg Trafikk mener det bør være 12-årsgrense på el-sparkesykler.

Det er ikke tillatt å kjøre raskere enn gangfart på gågater og gatetun. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Som elsparkesyklist er det tillatt å krysse gangfelt kjørende, men da har man vikeplikt for annen kryssende trafikk.

Går man av elsparkesykkelen og krysser gående, har kryssende trafikk vikeplikt.

7. Ikke lov å kjøre i marka

I skog og utmark regnes elsparkesykkelen som motorvogn. Det er derfor ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel i for eksempel Oslomarka eller Bymarka i Trondheim.

8. Ikke lov å fyllekjøre

Ifølge vegtrafikkloven er det er ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel dersom man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

9. Og er du for syk eller sliten?

Det er heller ikke tillatt å kjøre dersom man er for syk, svekket, sliten eller trett til å kjøre på en trygg måte.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Elsparkesykler
  2. Transport
  3. Trafikk
  4. Kollektivtransport
  5. Oslo