Fått «harehjerte» når du zapper og lyden plutselig er dobbelt så høy på neste kanal, eller kastet deg over fjernkontrollen for å hindre at reklameutbruddet vekker minsten?

Det kan det snart bli en slutt på skal vi tro en pressemelding MTG har sendt ut. Her går det frem at MTG, NRK, TV2 og Discovery er blitt enige om å innføre en ny fellesstandard for lydnivå på TV-innhold i Norge, den såkalte EBU R128 Loudness.

Et sett av regler utarbeidet av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) for standardisering av tillatte nivåer for lydstyrke på TV-innhold.

Kutte TV-kabelen?

Nærmere virkeligheten

Mens det med dagens såkalte peakmetode har utviklet seg en tradisjon på at «jo høyere jo bedre», spesielt innen reklame, måler den nye metoden lydnivåene på en måte som ligner mer på hvordan hørselen vår oppfatter lyd.

Fra og med 1. juni i år skal alle de norske kanalene følge denne internasjonale standarden. Så gjenstår det å se, for ikke å si høre, om den nye standarden kan hindre volumsjokk i TV-stolen.

Dette bør du vite før du kutter TV-kabelen:

Er det greit?