Siden "hele Norge" må feriere i eget land i sommer, kan avdelingsleder Morten Halvorsen ved Ferda Grimstad melde om stor interesse for bobil og campingvogn denne våren. – Mange tror fremdeles man må ha grilldress og crocs for å feriere med vogn eller bobil. Slik er det ikke, sier han. Siden "hele Norge" må feriere i eget land i sommer, kan avdelingsleder Morten Halvorsen ved Ferda Grimstad melde om stor interesse for bobil og campingvogn denne våren. – Mange tror fremdeles man må ha grilldress og crocs for å feriere med vogn eller bobil. Slik er det ikke, sier han. Foto: Kjetil Samuelsen

– Det begynner å fylles i juli, men gode muligheter ellers i sommer