Bil

Lærlinger på kurs: – Det kan jo bety liv eller død

Situasjonen på ulykkesstedet var svært realistisk. Her er ungdommene i aktivitet og tar seg av den «bevisstløse» bilføreren. Fra venstre Leder for 18pluss, Marit Bech Olsen, Marius Fjermedal, Benjamin Larsen, Sondre og Maggy Müller. Foto: Tor Mjaaland