Lærlinger på kurs: – Det kan jo bety liv eller død