Storkon­trakt på varebiler

Gumpens Auto Vest har inngått storkontrakt på levering av nyttekjøretøy til OneCo-konsernet. Mange hundre varebiler skal leveres de nærmeste tre årene.