– Riktig bruk av lys på bilen er viktig for å bli sett av andre bilister og trafikanter, sier Jan Harry Svendsen, rådgiver i NAF.

Han mener at mange bilister er usikre på hva lysbryteren i bilen skal stå på for å kjøre med riktige lys til enhver tid.

- Vi ser alt for mange som kjører uten baklys i tunneler og i mørket. Her trengs det mer kunnskap og opplæring. Riktig bruk av lys er viktig for trafikksikkerheten, sier Svendsen i en pressemelding fra medlemsorganisasjonen.

I Norge er det påbudt å kjøre med kjørelys. Dette kan enten være nærlys eller et led-pyntelys. Baklysene trenger ikke være tent i dagslys, men de må være tent i mørket, så som i tunneler og om kvelden.

Still inn på auto

NAF anbefaler at du i hverdagen kjører med lyset stilt inn på auto. Da er kjørelysene tent på dagtid, mens baklysene kun skrur seg på når det mørkner og når du kjører inn i tunneler.

– Biler produsert etter 2012 skal ha en auto-innstilling for lysene. Har ikke bilen din en auto-funksjon, må du rett og slett huske å skru på lysene før du begynner å kjøre, sier Jan Harry Svendsen.

NAF minner om at sjåføren alltid må følge med på vær og føre, og vurdere om de må tilpasse lysbruken underveis.

– Spesielt i skumring, på gråværsdager og i snøvær sliter automatikken. Da er det lurt å skru på lysene manuelt sånn at du er sikker på at andre ser deg, sier Svendsen.

Sjekk lysene

Svendsen fra NAF kommer med en enkel oppskrift på hvordan man sjekker hvilke lys som lyser på de ulike innstillingene:

  • Sjekk regelmessig hvilken innstilling du har satt bryteren på.

  • Sjekk hvilke lys som lyser når du har på de ulike alternativene: 0, auto, parklys og på.

  • Sjekk både i dagslys og i mørket.

Jan Harry Svendsen ber bilistene gå rundt bilen og se hvilke lys som lyser når de ulike innstillingene settes på.

– Sjekk bilen både i dagslys og når det er mørkt, og se hva som skrur seg på når du vrir på bryteren, sier NAF-rådgiveren.

– Da blir du trygg på hvilke lysinnstillinger du skal bruke til enhver tid, avslutter han.