I en pressemelding fra Elbilforeningen pekes det på at elbilandelen er så vidt på vei opp igjen i juni etter en liten nedgang i mai sammenlignet med året før. 79,1 prosent solgte elbiler første halvår, det er hele tjueto prosentpoeng høyere enn første halvår i fjor. På topp 10-lista i Norge er det kun elbiler.

– Så langt ser det bra ut, men det er viktig å følge nøye med på elbilsalget da elbilutviklingen kan bremses av både moms og diskusjoner om økt bompengebetaling, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen i pressemeldingen.

Hun viser til at i revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt å innføre moms på elbilers kjøpsbeløp på over 500.000 kroner, mens skroting av miljørabatt i bomringen, kun er på utredningsstadiet.

Må ikke slappe av

– Det er ingen grunn til å slappe av og tenke at vi så å si er i mål. Fortsatt høyt salg av elbiler framover vil ha mye å si for om Norge greier å kutte klimagassutslippene i tide, sier Bu.

Stortinget har vedtatt et mål for 2025 om at kun nullutslippsbiler skal selges som nye biler. Stortingets klimamål for 2025 handler også om varebiler og leasing-biler. Her går salget av elbiler langt tregere enn for privatmarkedet.

– Vi vil også minne regjeringen om at det gjenstår mye for å sikre at elbilene vinner konkurransen både i varebilmarkedet og i leasing. Første halvår i år er elbilandelen i næringsmarkedet rett under 60 prosent, så her må vi få opp farten, sier Bu.