Tro det eller ei: Norske sjåfører takler rundkjøringer bare bedre og bedre, viser skadestatistikk.

De siste årene har det vært en markant nedgang i antall ulykker i rundkjøringer her i landet, viser skadetall fra Finans Norge.

Mens det til sammenligning var 4225 skadetilfeller i rundkjøringer i 2013, var det 1889 i fjor og 1998 i 2020. Tidligere har ulykkestallene i rundkjøringer ligget på rundt 3500 tilfeller i året, skriver forsikringsselskapet If i en pressemelding.

– Utviklingen er gledelig. Å kjøre i rundkjøring er vel så mye en sosial ferdighet som en trafikkteknisk øvelse, uttaler kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Kontroversielt tema

Selv om skadetallene går ned, er temaet «hvordan kjøre riktig i rundkjøring» egnet til å skape opphetet debatt i nettavisenes kommentarfelter og ødelegge stemningen i ethvert familieselskap eller grillparty.

Kommunikasjonssjefen i If forteller at her går det et skarpt skille i den norske befolkning: De som tok sertifikatet før eller etter anbefalingen om å blinke «inn i» rundkjøringen ble innført.

I trafikkreglene finnes det ikke noe skrevet krav om bruk av blinklys til venstre i en rundkjøring. I enkelte tilfeller kan slik tegngiving likevel være nyttig informasjon for andre trafikanter, påpeker Statens vegvesen.