Er det like enkelt å finne en ladestasjon som en bensinstasjon? Spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023» viser at fire av ti mener det slettes ikke er det, skriver Norsk elbilforening i en pressemelding.

– Myndighetene og bransjen bør sørge for bedre skilting, sier generalsekretær Christina Bu i elbilforeningen.

Over 21 prosent av personbilene i Norge er nå utslippsfrie. Drøyt 630.000 elbiler ruller rundt på norske veier og særlig på langtur er det behov for hurtiglading.

Mange reiser i disse dager på sommerferie med elbilen, og flere ønsker seg skilter som hjelper dem til å finne ladestasjoner underveis.

– Det er viktig å få på plass et godt regelverk som stiller krav om skilting til ladestasjoner. Dette har regjeringen lovet, og vi er utålmodige på resultater, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Norsk Elbilforening

Folk klager

Pressemeldingen viser til Nasjonal ladestrategi, som kom i desember i fjor, der det anslås at i 2030 vil være behov for 10.000-14.000 hurtigladere på landsbasis.

Folk klager på at det er vanskelig å finne fram til mange av de rundt 6500 hurtigladerne som finnes i Norge i dag.

Spørsmålet «Jeg synes det er like enkelt å se/finne ladestasjoner som bensinstasjoner langs veien» ble stilt for første gang i Elbilforeningens årlige undersøkelse, og responsen lot ikke vente på seg.

Til sammen 41 prosent, svært jevnt fordelt mellom alle aldersgrupper, var enten uenig eller veldig uenig i denne påstanden.

Ønsker kortbetaling

– Det var også overveldende mange som valgte å skrive om problemer knyttet til lading i fritekstfeltet. Foruten at de ønsker kortbetaling og færre apper å holde styr på, melder mange inn at de opplever altfor dårlig skilting til ladestasjoner, forteller Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Det bør være like enkelt å lade som å fylle bensin- eller diesel

En viktig oppgave for Elbilforeningen er å arbeide for at det blir like enkelt å lade en elbil som å tanke en bensin- eller dieselbil, både når det gjelder antall ladestasjoner, og god skilting langs veiene.

Christina Bu i Elbilforeningen frykter at problemet bare vil øke i takt med at stadig flere velger elbil.