Kenneth Abrahamsen fra Gumpen Gruppen, Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen, Dag Werner Langenes fra J.B. Ugland/Kanalbyen og Trine Haugland fra Kanalbyen viser gjerne fram de to bilene som beboerne i Kanalbyen nå får til disposisjon gjennom bildelingsopplegget. Kenneth Abrahamsen fra Gumpen Gruppen, Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen, Dag Werner Langenes fra J.B. Ugland/Kanalbyen og Trine Haugland fra Kanalbyen viser gjerne fram de to bilene som beboerne i Kanalbyen nå får til disposisjon gjennom bildelingsopplegget. Foto: Tor Mjaaland

Kanalbyen først ute med bildeling