Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) varsler omlegging av avgiftene på dieselbiler for å redusere lokal forurensing.

Norges Astma— og allergiforbund mener dieselbiler bør forbys i byene på dager med mye forurensing.

- Storbyene sitter nok en gang igjen med svarteper som følge av statlige avgiftssystemer. Problemene med lokal forurensing må løses, men ikke send denne regningen til bilistene, mener direktør i Norges Automobilforbund, Stig Skjøstad.

Dieselbilen er versting

Bilistene sitter igjen som spørsmålstegn. I 2007 ble avgiftssystemet lagt om slik at dieselbiler ble billigere, nettopp fordi de skulle være mer miljøvennlige.

Problemet er bare utslippet av den farlige avgassen NO2. Der er nemlig dieselbilen en versting.

— Én dieselbil tilsvarer 40 bensinbiler og hele 125 hybridbiler når det gjelder utslipp som gir den farlige lokale forurensingen i byene. Og dette er konservative tall, opplyser fagsjef i Norges Astma og allergiforbund (NAAF), Britt Ann K. Høiskar.

Tiltak mot diesel, ikke bensin

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har laget en rapport for NAAF som viser at det har liten hensikt å forby bensinbiler og biler med alternativ fremdrift og drivstoff å kjøre i byen når forurensingen er som verst.

Tiltakene må rettes mot kilden til forurensing, og NILU mener dieselbiler må stå i garasjen på de aller verste dagene. Først da vil det bli en merkbar reduksjon av NO2.

Sist vinter opplevde Bergen et synlig «giftlokk» over byen på de verste dagene, og innførte kjøreforbud på enkelte dager for halvpartene av bilene avhengig av oddetall eller partall i nummerskiltet.

En slik metode er bare halvparten så effektiv som tiltak rettet kun mot dieselbiler, mener NILU.

Men diesel er likevel best?

— Hva skal vi bilister tro, NAF-direktør Stig Skjøstad?

— Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Dieselbilen er mer miljøvennlig globalt sett i forhold til bensinbilen, siden utslippene av CO2 er lavere. Ulempen, som også vi tidligere har poengtert, er de lokale utfordringene ved økt bruk av dieselbiler, sier NAF-sjefen.

Han forstår godt at bilistene river seg i håret over norsk avgiftspolitikk. Spesielt bilister som har kjøpt dieselbil fordi staten har sagt det er miljøvennlig.

— Bilistene er helt åpenbart forvirret og fortvilet. Norge ar blant landene i Europa der bilen har størst belastning på privatøkonomien. Skal bilisten stimuleres til å gjøre kloke valg for miljøet, må politikerne ha respekt for dette når de gjør noe med avgiftene, mener Skjøstad.

Staten må ta regningen

— Vil NAF støtte Astma- og allergiforbundet i et forbud mot dieselbiler på de verste dagene?

- Jeg er enig i poenget med lokal forurensing, men det er myndighetene som må ta ansvar for tiltakene. Det kan i praksis bety gratis innfartsparkering og gratis matebusser inn i byene om man velger restriksjoner på bruk av bil, mener Skjøstad.

NAF mener staten må sørge for midler til kommunene, slik at de har råd til å gjennomføre slike tiltak.

— Kommunene har ikke råd til dette, og ikke send regningen til bilistene, sier Skjøstad.

Helhetlig avgiftsopplegg

Norges Automobilfoorbund etterlyser en helhetlig avgiftspolitikk på biler. Det skal ifølge NAF gjøre bilholdet mer forutsigbart for forbrukerne, for bilbransjen og ikke minst for miljøet.

— Avgiftssystemet er i dag et lappverk. Hver gang det kommer nye elementer inn, hiver man seg rundt. Politikken må være helhetlig og se kjøp, bruk, salg og skroting i sammenheng, sier Skjøstad.

NAF mener at man ved eventuelle justeringer må kompensere et annet sted slik at ikke avgiftene bare øker.

— Vi mener at avgiftsberegning etter vekt og effekt ikke uten videre har noe med utslipp å gjøre. Når vekt er vesentlig i beregningen, vil man dessuten indirekte måtte betale for viktig sikkerhetsutstyr, siden dette veier endel, påpeker Skjøstad.