Åtte av ti kjører for fort, sørlendingene ikke de verste

Nordmenn kjører stadig for fort. Verst er det i 80-sone, men nesten halvparten bryter fartsgrensen også i tettbygde strøk.

Publisert:

Trygg Trafikk-undersøkelsen viser at det er mest råkjøring på landeveien der fartsgrensen er 80 km/t. Foto: Jacob Buchard

  • Tor Mjaaland

Det er Trygg Trafikk som melder dette etter en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført av Kantar som viser hvor og når nordmenn sier de kjører for fort. Undersøkelsen avslører at det er mest råkjøring på landeveien der fartsgrensen er 80, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

Det ser ut til at sørlendingene er bedre enn resten av landet til å holde fartsgrensene i 110 -sone og 80 -sone. Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk og viser til at undersøkelsen er brutt ned på regioner der Sør- og Vestlandet kommer bedre ut enn resten av landet.

– I de lave fartsgrensene er det ganske jevn mellom landsdelene, sier Hansen.

På landsbasis oppgir så mange som åtte av ti at de kjører for fort av og til eller oftere på landveien. Og mer enn to av ti sier de gjør det nesten alltid. Seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen Trygg Trafikk, liker tallene dårlig.

Forstår ikke risikoen

– Fire av ti dødsulykker skyldes for høy fart. At så mange innrømmer at de stadig bryter fartsgrensen tyder på at folk ikke forstår risikoen de utsetter seg selv og andre for, sier han.

Hele 17 prosent sier at de kjører over fartsgrensa nesten hver gang de kjører i tettbygde strøk med 50-sone. Dette er en kraftig økning fra 2019 da kun 4 prosent sa det samme. Til sammen innrømmer nesten halvparten av norske bilister – 47 prosent – at de av og til eller oftere bryter fartsgrensen i 50-sone.

Tettbygde strøk

– Det er særlig alvorlig at så mange kjører for fort i de lavere fartssonene. Det er snakk om tettbygde strøk og boligstrøk med barn og myke trafikanter. Da er det ekstra viktig å holde farten nede og være årvåken. Vi i Trygg Trafikk ønsker også flere politikontroller i tettbygde områder, sier Johansen.

Undersøkelsen avslører nemlig at også 30-sone er åsted for mye råkjøring. 16 prosent sier at de nesten alltid bryter 30-grensen, hvilket er dobbelt så mange som i fjor. 3 av 10 gjør det av og til eller oftere. Sjåførene under 30 år er de med minst respekt for 30-sonen. Nærmere 3 av 10 –29 prosent – av dem kjører nesten konsekvent over 30-grensa.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Bil