foto
ØKER I OMFANG: Dieselskandalen rundt Volkswagen øker i omfang, nå tror eksperter at kundene kan vende merket ryggen. Foto: Erlend Aas/ NTB scanpix
foto
HAVNER BAKPÅ: – Det er grunn til å tro at usikkerheten rundt hva det vil koste å rydde opp, vil kunne påvirke Volkswagens produktutvikling. Samtidig tror vi at mange som har Volkswagen i dag, vil velge konkurrerende merker neste gang de skal ha ny bil, sier administrerende direktør Mikkel Korntved i Loyalty Group. Foto: JAN HARRY SVENDSEN/NTB scanpix
foto
UNDER PRESS: – Vi tror at dieselbilenes storhetstid er over, og at nye teknologier vil ta over plassen som dieselmotoren har hatt, sier Dennis Brandenberger i Brandenberger+More. Foto: Brandenberger+More
foto
V6: Nå er også den tre liters store V6-dieselen fra Volkswagen omfattet av skandalen. Foruten i toppmodellene til Volkswagen finnes motoren i flere utgaver av Audi og Porsche. Foto: JAN HARRY SVENDSEN/NTB scanpix

Volkswagens problemer med fuskemotorer vokser seg større og større for hver uke.

Nylig ble det kjent at det er fusket med ytterligere 800.000 motorer, og at også de store V6-erne som man finner i enkelte modeller fra Volkswagen, Audi og Porsche, er omfattet av skandalen.

Av disse 800.000 motorene er majoriteten, ifølge Volkswagen, dieselmotorer. Dermed utelukker ikke konsernet at det også er fusket med bensinmotorer.

foto
HAVNER BAKPÅ: – Det er grunn til å tro at usikkerheten rundt hva det vil koste å rydde opp, vil kunne påvirke Volkswagens produktutvikling. Samtidig tror vi at mange som har Volkswagen i dag, vil velge konkurrerende merker neste gang de skal ha ny bil, sier administrerende direktør Mikkel Korntved i Loyalty Group. Foto: JAN HARRY SVENDSEN/NTB scanpix

Mikkel Korntved, direktør i Loyalty Group, tror fuskeskandalen hos Volkswagen vil få store konsekvenser. Loyalty Group står bak AutoIndex, Norges største undersøkelse av hvor fornøyde bileierne er med bilene sine. Har ikke funnet flere:

Ingen umiddelbare konsekvenser

— Så lenge triksingen med utslipp hverken berører bilens ytelse eller bileiernes lommebok direkte er det ikke noen grunn til å tro at fusket får noen umiddelbare konsekvenser for merket, sier han.

Problemene, ifølge Korntved, kommer først på litt lengre sikt.

- Mange vil ha fuskeskandalen i tankene neste gang de skal kjøpe bil, og av den grunn kanskje velge vekk Volkswagen.

Han minner om at lojaliteten til merket ikke var spesielt høy før fuskeskandalen ble kjent. Ifølge målingene til AutoIndex er Volkswagen omtrent på gjennomsnittet når folk angir hvor sikre de er på at de vil velge samme merke neste gang de skal kjøpe bil.

Kan komme på etterskudd

foto
ØKER I OMFANG: Dieselskandalen rundt Volkswagen øker i omfang, nå tror eksperter at kundene kan vende merket ryggen. Foto: Erlend Aas/ NTB scanpix

Korntved trekker også frem at eventuelle erstatningssøksmål mot konsernet kan få alvorlige konsekvenser for nye modeller og for teknologiutvikling.— Utviklingen i bilbransjen går fort, og mye tyder på at inntil omfanget av eventuelle søksmål fra ulike lands avgiftsmyndigheter er kjent, vil Volkswagen måtte innstille det meste av sitt utviklingsarbeid. Det kan føre til at Volkswagen risikerer å komme på etterskudd når det gjelder viktige nyvinninger, sier han.

Allerede har Volkswagen gått ut og bekreftet at de må spare store summer i tiden fremover. Den nye toppsjefen for Volkswagen, Matthias Müller, har også uttalt at man skal stoppe alle utviklingsprosjekter som ikke er absolutt nødvendige. Samtidig bekrefter Volkswagen at de i større grad vil satse på elektriske biler og videreutvikle de ladbare hybridene.

— Kan påvirke bruktbilprisene

foto
UNDER PRESS: – Vi tror at dieselbilenes storhetstid er over, og at nye teknologier vil ta over plassen som dieselmotoren har hatt, sier Dennis Brandenberger i Brandenberger+More. Foto: Brandenberger+More

Men også for eierne kan fusket få følger.— Bilkjøpere liker ikke usikkerhet. Inntil vi har gode og uavhengig bekreftede svar på hvordan bilene blir etter at de er fikset, er det trolig at bilene kan bli mer tungsolgte. Ennå vet vi ikke om bilene blir mer motorsvake, eller om forbruket kommer til å øke. Et annet spørsmål er hvor miljørene bilene blir etter at fuskeprogrammet er fjernet, sier Dennis Brandenberger i konsulentselskapet Brandenberger+More. Han er tidligere bilbransjemann og følger bilindustrien tett.

Han understreker imidlertid at man enn så lenge ikke har sett tegn på at bruktbiler fra Volkswagen har falt i pris.

— Se på alternativene

Uavhengig av skandalen tror Brandenberger imidlertid at dieselbilenes storhetstid er over.

— Diesel presses fra alle kanter, og det kommer flere og flere gode ladbare hybridbiler på markedet. Samtidig er det fleste nå enige om at dieselbiler ikke er spesielt miljøvennlige, og politikerne truer med kjøreforbud eller høye avgifter i byene, sier Brandenberger.

Han tror dette, i større grad enn skandalen i Volkswagen, vil påvirke etterspørselen etter dieselbiler.

— Vi tror at prisene i bruktmarkedet jevnt over vil holde seg godt for denne typen biler, men at det blir solgt færre nye dieselbiler. Har du en dieselbil, kan du med andre ord ta det rolig, men om du skal ha ny bil, bør du se nøye på alternativene til diesel, sier Brandenberger.

For dem som har en Volkswagen i garasjen, er det derimot ingen grunn til panikk.