Bil

NAF uenig med den nye regjeringen om lading

I en fersk undersøkelse Norstat har utført for NAF svarer én av tre bileiere at lading er en årsak til at de ikke velger elbil. Sammen med rekkevidde er lang ladetid og dårlig hurtigladetilbud de største hindrene for folk til å velge elbil. Foto: NAF/Motor