Med trygg avstand men i samstemt glede over at nå blir også varetransporten klimanøytral, er representantene for kommunen, Norengros Gustav Pedersen og Gumpens Auto Vest samlet på Torvet. Der var også de fem utslippsfrie elvarebilene på plass. Fra venstre Christian Tholin, Gumpens Auto Vest, Gunnar Vikeså, Norengros Gustav Pedersen, ordfører Jan Oddvar Skisland, Jan Heikki Maurstad, Kristiansand kommune, Erik Svensen, Norengros og Bjarki Steinarsson, Kristiansand kommune. Med trygg avstand men i samstemt glede over at nå blir også varetransporten klimanøytral, er representantene for kommunen, Norengros Gustav Pedersen og Gumpens Auto Vest samlet på Torvet. Der var også de fem utslippsfrie elvarebilene på plass. Fra venstre Christian Tholin, Gumpens Auto Vest, Gunnar Vikeså, Norengros Gustav Pedersen, ordfører Jan Oddvar Skisland, Jan Heikki Maurstad, Kristiansand kommune, Erik Svensen, Norengros og Bjarki Steinarsson, Kristiansand kommune. Foto: Tor Mjaaland

Nå vil ordføreren ha «grønne biler»