— Vi har sett bilister som har kjørt rundt med både GPS, dashbord-kamera og mobiltelefoner montert ved siden av hverandre midt på frontruten, sier Jan Ivar Engebretsen som er kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han er bekymret for hvordan frontruten fylles opp.

­ - Monterer man dingser slik at det går utover sikten, kan det i verste fall være livsfarlig, sier han.

Kan føre til førerkortbeslag

FRI SIKT: - Alt som reduserer sikten, reduserer trafikksikkerheten. I verste fall kan man miste førerkortet om man fyller opp frontruten, sier UP-sjef Runar Karlsen. Foto: Morten Holm/NTB Scanpix

Det rettslige minstekravet er at det skal være tilstrekkelig utsyn til alle sider. — I utgangspunktet skal det være fri sikt fremover og til sidene. Om sikten er betydelig begrenset, kan det føre til at førerkortet beslaglegges i minst tre måneder, sier UP-sjef Runar Karlsen.

— Skulle en fotgjenger bli «borte» bak en GPS, kan det gå svært galt. Samtidig som det er straffbart dersom det har medvirket til en ulykke, forteller Engebretsen.

Nederst til venstre

— Må du ha GPS-en i frontruten, er nederst i venstre hjørne den riktige plasseringen. Her tar den minst sikt. Samtidig anbefaler vi bilførere å fjerne denne typen utstyr når det ikke brukes.

Utstyr som er montert i frontruten, kan også gi stryk på EU-kontrollen. Etter at kontrollrutinene ble skjerpet 8. juni i år, vil utstyr som hindrer sikt, føre til at kjøretøyet ikke godkjennes.

— Dersom bilen ikke godkjennes, må man få utført en etterkontroll av bilen. Det gjelder også dersom man fjerner utstyret på stedet, sier Engebretsen.

Les også: