Ordfører Jan Oddvar Skisland, med motorsykkelbakgrunn og førerkort intakt, har satt seg på en av «gromsyklene» hos Motor Teknikk. Sammen med næringssjef Geir Haugum (nr 2 fra venstre) fikk ordføreren høre historien om den vellykkede snuoperasjonen hos Motor Teknikk. Daglig leder Christian Høyer-Jonassen (nr 3 fra venstre) og salgssjef Morten Lauvås er tydelig stolt over hva de har fått til sammen med en entusiastisk stab. Ordfører Jan Oddvar Skisland, med motorsykkelbakgrunn og førerkort intakt, har satt seg på en av «gromsyklene» hos Motor Teknikk. Sammen med næringssjef Geir Haugum (nr 2 fra venstre) fikk ordføreren høre historien om den vellykkede snuoperasjonen hos Motor Teknikk. Daglig leder Christian Høyer-Jonassen (nr 3 fra venstre) og salgssjef Morten Lauvås er tydelig stolt over hva de har fått til sammen med en entusiastisk stab. Foto: Tor Mjaaland

Ordføreren fikk høre om den store snuoperasjonen