Styret i Kristiansand Bilforhandlerforening mener at 2020 har vist hvor viktig bilen er i samfunnet. Og de er stolt over det grønne løftet som norsk bilbransje har tatt. Fra venstre Geir Skogdalen, Jarl Richard Dalen og Terje Jochumsen. Styret i Kristiansand Bilforhandlerforening mener at 2020 har vist hvor viktig bilen er i samfunnet. Og de er stolt over det grønne løftet som norsk bilbransje har tatt. Fra venstre Geir Skogdalen, Jarl Richard Dalen og Terje Jochumsen. Foto: Tor Mjaaland

De er stolt av det grønne billøftet