Til nå har elektrisitet for elektromobilitet hovedsakelig strømmet i én retning – fra ladepunktet til kjøretøyet. Dette kan snart endre seg med kjøretøy-til-nett-applikasjoner, såkalt vehicle to grid (V2G).

Det skriver Norsk Elbilforening på sine hjemmesider og forteller at Porsche nå har satt i gang forsøk med å bruke bilen til å balansere strømnettet. Nissan var først ute med denne tanken, og nå er Porsche i gang med det som betegnes som en realistisk pilottest utført av Porsche, nettoperatøren TransnetBW og konsulentselskapet Intelligent Energy System Services (IE2S). Denne testen har vist at elektrisk balansekraft kan lagres i høyspentbatteriene til en intelligent sverm av elbiler.

Fem serieproduserte Taycan ble koblet til strømnettet via Porsche Home Energy Manager (HEM) både i hjemmemiljø og under laboratorieforhold. Eksperter fra Porsche Engineering hadde allerede tilpasset programvaren til disse kontrollsentrene på forhånd.

– Ladeteknologien til Porsche Taycan og våre Home Energy Manager og Mobile Charger-produkter har stort potensial i fremtiden. Pilottesten viste det. Og balansekraftmarkedet er ikke det eneste et slikt sammenslåingssystem kan brukes til, sier Lutz Meschke, nestleder i hovedstyret i Porsche AG i en pressemelding.