Det hevder den ferske forskningsrapporten Self-Driving Car: The Next Revolution fra konsulentfirmaet KPMG og Center for Automotive Research (CAR).

Rapporten peker på at et økende antall sjåfører, særlig unge, bryr seg mindre om kjøreopplevelsen og mer om å komme seg effektivt fra A til B.

Teorien om høy utbredelse av selvkjørende biler bygger på flere viktige forutsetninger. De viktigste er dramatisk fall i prisene på teknologien og et svært gunstig politisk klima.

Dersom dette slår til, ser forskerne ingen grunn til at selvkjørende biler ikke skal dominere i trafikken om noen år.

Bli venn med oss på Facebook!

De viktige sensorene

Allerede nå kan biler allerede parkere selv, hjelpe til ved skrens eller hjulspinn og bremse selv ved fare for kollisjon.

Forskerne mener etterspørselen vil bestemme hvor fort de selvkjørende bilene kommer, i tillegg til at det fortsatt kreves videre teknologisk utvikling før folk flest aksepterer biler av denne typen.

De mener en kombinasjon av sensorikk og nettverksteknologi sannsynligvis er den mest praktiske måten å styre de selvkjørende bilene på.

Sensorene er allerede mye brukt i bilindustrien, til å styre eksempelvis adaptiv cruisekontroll, filskiftevarsler og automatiske bremser.

Et springende punkt dersom dette skal tas videre, er nettopp kostnadene.

Forskerne peker på den selvkjørende Google-bilen som eksempel: All sensorikken i denne bilen koster mer enn 400.000 kroner.

Bilnettverk først

Torsdag skrev vi om to forskningsprosjekter som tar for seg bil-til-bil— og bil-til-sentral-kommunikasjon (C2X).

At denne teknologien implementeres i løpet av kort tid har avgjørende betydning for utviklingen videre mot selvkjørende biler, mener forskerne.

Det sentrale er at kjøretøyet får bedre oversikt over omgivelsene, og at det kan reagere raskere på andre biler i nærheten.

Men denne teknologien blir ikke effektiv før et betydelig antall bilister benytter seg av den. Årsaken ligger i at informasjonsverdien blir høyst begrenset dersom det er få biler i nettverket.

Forskerne hevder derfor at C2X-nettverk og innebygd sensorikk i bilene er den mest kostnadseffektive måten å overbevise bilistene om at det er greit å oppgi kontrollen over bilen.

Incentiver blir viktig

Forskningspartnerne KPMG og CAR har satt opp tre scenarier for hvor rask utbredelsen vil bli:

  • Teknologien får raskt fotfeste

  • Teknologien slår ikke an

  • National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gir spesielle særfordeler for selvkjørende biler

Det er det siste forskerne har mest tro på. I dette bildet ligger incentiver som tilgang til egne filer på motorveien.

Men de har også stor tro på at spesielt teknologiinteresserte vil løpe i flokk etter slike biler – uten at det i seg selv er nok. Som i tilfellet med C2X-kommunikasjon, er det avgjørende at det finnes muligheter for å ettermontere utstyret som kan kjøre bilen automatisk.

— Som forbruker vil du være villig til å betale for det. Hvorfor? Fordi du sitter der i køen mens naboer og venner svever forbi, i 90-100 km/t, som passasjerer i egen bil mens de leser en bok eller ser en film. Vi tror det vil få fart på ettermarkedet, sier KPMGs Gary Silberg til Autonews.

Han tror utviklingen også vil få konsekvenser for bilprodusenter som ikke følger med i timen.

— Vi tror de smarteste innovatørene vil ta en stor andel av markedet, sier Silberg, som illustrerer med et par retoriske spørsmål:

— Hvorfor ikke en Apple-bil? Eller en Gucci-bil?

Sikrere og enklere biler

Forskerne er sikre på at førerløse biler vil gi en sikkerhetsgevinst. Et resultat av det vil bli at nye bilmodeller lar seg utvikle og sette i produksjon raskere – på lik linje med mobiltelefoner og annen forbrukerelektronikk.

Hypotesen baserer seg på antagelsen om at biler og lastebiler ikke vil ha det samme behovet for å gjennomgå så omfattende sikkerhetstesting som i dag. Dersom dette skulle skje, vil bilprodusentene kunne bruke mer energi på å integrere smart-telefoner, lesebrett og tilsvarende teknologi bedre i bilene.

Selvkjørende biler vil dessuten kunne snu opp-ned på tradisjonelt bileierskap, mener forskerne.

I stedet for å ha en bil hver, antyder rapporten at det kan bli mer vanlig å drive med bildeling. Det igjen åpner for at man kan bestille biltype etter behov – varebil, pick-up eller småbil.

Selv om forskerne erkjenner at deler av rapporten kan synes vidløftige, er de overbevist om at noe vil slå til.

Det store spørsmålet er likevel når bilister kan se en film eller svare på e-poster underveis til jobben.

Har du lyst til å se film i bilen underveis til jobb? Eller høres disse fremtidsvyene fullstendig fjerne ut? Debattér saken!