Terje Jochumsen, leder av Kristiansand Bilforhandlerforening er opptatt av at bilpolitikken må være langt mer forutsigbar enn den har vært over lengre tid, og at alle endringer må skje i små steg. Terje Jochumsen, leder av Kristiansand Bilforhandlerforening er opptatt av at bilpolitikken må være langt mer forutsigbar enn den har vært over lengre tid, og at alle endringer må skje i små steg. Foto: Jacob J. Buchard

Her er bilfolkets krav til politikerne