Alle nye taxier skal være elbiler fra 2021

De ønsker å ta en lederposisjon på vei mot et utslippsfritt miljø. Derfor har Agder Taxi som mål at fra 2021 skal alle nye drosjer være elbiler.

Publisert:

Markeds- og kommunikasjonssjef Carl Fredrik Holst i Agder Taxi mener det må bygges ut flere ladestasjoner for taxinæringen. Foto: Tor Mjaaland

  • Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: De gir seg ikke med det. Fra 2024, året før Norge har sagt at alle nye biler skal være utslippsfrie, skal hele taxiflåten til selskapet bestå av elbiler eller hydrogenbiler såframt teknologien tillater det. Selskapet er først i landet med et slikt offensivt miljøtiltak.

– Det er to hovedårsaker til at styret i selskapet går inn for dette, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Agder Taxi, Carl Fredrik Holst.

– Vi ser stadig mer tydelig at samfunnet må gå i en grønn retning med lavere utslipp. Der ønsker vi å ta en lederposisjon og et lokalt ansvar. I tillegg er vi trygge på at en omlegging til el-taxier vil gi oss et konkurransemessig fortrinn der vi forventer at både offentlige og private kunder vil kreve at vi tilbyr en miljøvennlig bilpark, sier en offensiv Holst som er trygg på at generalforsamlingen vil si ja til selskapets innstilling om overgang til elektriske biler.

– Elbilen fungerer godt som taxi, selv om den bare har rundt 25 mil elektrisk rekkevidde, sier taxisjåfør Edvin Masic fra Brennåsen. Foto: Tor Mjaaland

Framskyndes?

Foreløpig dato for at alle nye taxier skal være utslippsfrie er satt til 1. juli 2021. Men Holst sier at datoen kan bli framskyndet til 1. januar, altså om ett år, dersom taxieierne ønsker det.

23 år gamle Edvin Masic fra Brennåsen er en av sjåførene i selskapet med elbilerfaring:

– På tre og en halv måned har jeg kjørt nesten 20.000 taxikilometer i en Hyundai Ioniq. Det fungerer svært godt, og jeg synes det er utrolig gøy at vi går i front når det gjelder overgang til elbiler, sier Masic som gjerne skulle sett at taxien han kjører hadde hatt litt lengre rekkevidde enn rundt 250 kilometer, men at det i det store og hele fungerer greit. Hurtiglading er minst like viktig som lang rekkevidde, mener han.

Lengre turer

– Og passasjerene synes det er spenstig at vi satser på elbiler. Lengre turer til Flekkefjord, Kvinesdal og Arendal går også greit, forteller den unge taxiføreren med tre og et halvt år bak seg i bransjen.

– Jeg har også kjørt tur med pakke til Rikshospitalet i Oslo, men måtte selvsagt ha noen ladinger underveis, forteller han.

Markeds- og kommunikasjonssjef Holst forteller at per i dag er cirka ti prosent av flåten til Agder Taxi elektriske.

– Vi ønsker ikke å sitte på gjerdet og vente men vil gå i front i den utviklingen som nå er i gang, sier Holst som er litt skuffet over at det offentlige så langt ikke har lagt inn miljøkrav når nye kontrakter skal inngås.

– Vi forventer at miljøsatsingen vår også skal bety noe når det offentlige inngår nye taxikontrakter, sier markeds- og kommunikasjonssjef Carl Fredrik Holst. Foto: Tor Mjaaland

– Vi forventer at kommune og fylkeskommune ikke bare tenker pris, men også miljø, sier Holst.

Agder Taxi har vær i en lengre prosess for å oppfylle miljøkrav.

– Vi er miljøfyrtårnsertifisert helt ned på sjåførnivå og regner med at både private og offentlige kunder i stadig større grad setter miljøkrav til vår bransje, sier Holst.

Flere lademuligheter

Men det innebærer også forventninger om at det legges til rette for overgang til utslippsfrie taxier.

– Per i dag er det kun taxiholdeplassen ved Jernbanestasjonen som har lademuligheter i nærheten av holdeplassen. De fleste sjåførene lader nok hjemme, men det er nødvendig med en utbygging av lademulighetene, sier Holst som peker på at dette er en bransje som burde være enkel å gjøre miljøvennlig.

– Husk, våre biler kjører store deler av døgnet. Derfor er det så viktig å få gjort disse utslippsfrie så raskt som mulig, understreker markeds- og kommunikasjonssjefen.

At lademuligheter er viktig, sier også elbilsjåføren Edvin Masic. Han starter arbeidsdagen rundt kl. 05, og tar en ladepause i 10-tiden, ofte på en hurtiglader i Sørlandsparken. Han følger godt med på kostnadssiden og mener at eierens drivstoff- og servicekostnader er mer enn halvert i forhold til en fossil bil.

– Og passasjerene er fornøyd. De kommer inn i en bil med høy komfort, varme i baksetet, stillegående og godt med plass. Og jeg har arbeidsplassen i en bil med mye sikkerhetsutstyr som letter og trygger kjøreturene både for passasjerer og sjåfør, sier Edvin Masic.

Først i landet

Atle Hagtun, redaktør i Norges Taxiforbund. Foto: Norges Taxiforbund

– Agder Taxi er først i landet med en så offensiv elbilpolitikk.

Det slår redaktør i Norges Taxiforbund, Atle Hagtun fast. Han forteller at en god del taxieiere har valgt å kjøpe elbil, men at det så langt har vært mangel på godt egnede elbiler.

– Også lademuligheten har vært begrenset. For eksempel i Oslo, der mange eiere og sjåfører bor i borettslag, er hjemmelading på natten ofte umulig, sier Hagtun som synes det er spenstig av Agder Taxi med et så offensivt miljøvedtak.

Hagtun tror at flommen av nye elbiler med stadig lengre rekkevidde vil føre til at flere eiere velger overgang til strøm.

Også nyansatt direktør i Taxiforbundet, Janne Skåle Thowsen, gratulerer Agder Taxi med et offensivt miljøtiltak.

– Enkelte andre taxisentraler oppfordrer medlemmene til å vurdere utslippsfrie biler, men jeg kjenner ikke til noen som er kommet så langt som i Kristiansand, sier Thowsen.

Jubler over elbilvalget

Ordfører Jan Oddvar Skisland i nye Kristiansand kommune lover flere hurtigladere til taxibransjen allerede neste år. Foto: Jacob J. Buchard

– Fantastisk at Agder Taxi tar dette valget, sier ordfører i nye Kristiansand kommune Jan Oddvar Skisland og gratulerer selskapet med målet om overgang til utslippsfrie biler.

Han lover nye hurtigladere forbeholdt taxinæringen allerede neste år.

– Dette må vi få til så raskt som mulig, sier Skisland og viser til vedtak og avsatte midler fra det såkalte ATP-utvalget (Areal- og Transportplanutvalget i Kristiansand-regionen).

– Jeg vil tro vi skal ha på plass ladere ved sykehuset og på Kjevik allerede før sommeren, sier ordføreren i den nye storkommunen som ønsker å bidra med tilrettelegging slik at elbilene vil fungere best mulig for passasjerer og næring.

– Ledelsen i selskapet mener at en styrt overgang til elbiler også bør telle når kontrakter med det offentlige skal inngåes?

– Det er jeg hele enig i. Jeg mener at vi er i ferd med å legge dette inn i kontraktpremissene slik at miljøsiden for eksempel teller 20 prosent, sier Jan Oddvar Skisland.

– Trenger flere hurtigladere

Ledelsen i Taxi Sør peker på nødvendigheten av flere hurtigledere nær drosjeholdeplassene. Foto: Tormod Flem Vegge

Også Taxi Sør ønsker å være på offensiven når det gjelder overgang til utslippsfrie biler, men selskapet har ikke tidfestet når dette bør skje.

– Vi har satt av motivasjonsmidler i Taxi Sør for å påskynde en slik overgang. Men vi er avhengig av utbygging av såkalte superladere i Kvadraturen, ved sykehuset og på Kjevik, sier daglig leder i Taxi Sør, Ole Stenbro. Han forteller at flere eiere har bestilt elbiler for levering neste år.

Stenbro peker på at for drosjer som kjører deler av døgnet kan det fungere med elbiler.

– Men for størsteparten av bilparken må vi ha hurtigladere i nærheten av der de får trafikk. De kan ikke kjøre ut til Sørlandsparken og stå der for lading. Da vil de rett og slett miste trafikk, sier Stenbro som har stor tro på at når en bedre ladestruktur er på plass, så vil stadig flere eiere velger elbil.

– Vi tror også på nye holdninger og reisevaner blant kundene. Det bør bli mye mer attraktivt å bruke taxi på korte avstander. Fra Kvadraturen til Lund med retur koster 228 kroner. For både privatpersoner og ikke minst bedrifter vil det være god økonomi i å bruke taxi på slike turer framfor å holde ansatte med parkeringsplasser i byen, sier Taxi Sør-sjefen.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Bil