«Kjøretøy-til-infrastruktur», eller V2I-teknologien er her, og den kan blant annet gjøre det litt enklere å være utålmodig sjåfør i trafikerte lyskryss.

Det er tyske Audi som nå er de første til å ta i bruk teknologien, skriverForbes. Lanseringen starter med utvalgte bilmodeller i USA fra 2017. Det nye systemet kommuniserer med trafikklysene, og når bilen stopper, vil tiden som gjenstår før lyset skifter til grønt vises på et display i bilen, forklarer Audi selv.

Kunne du tenke deg det?

Bedre trafikkflyt

Denne typen programvare kan etterhvert brukes til å koble biler og trafikksystemer på samme system. Dermed er veien enda kortere til en bytrafikk der de fleste bilene er selvkjørende.

– I fremtiden kan vi se for oss denne teknologien innebygd i bilenes navigasjon, start/stopp-funksjoner og kan til og med brukes til å forbedre trafikkflyten i kommuner, sier sjefen for «connected vehicles» i Audi, Pom Malhotra, i enpressemelding.

Bilprodusentene konkurrerer nå om å integrere den nye teknologien, som kan gjøre trafikkflyten både sikrere og mer effektiv.

Kan gi bedre luftkvalitet

Trafikklysfunksjonen kan også være positiv for luftkvaliteten i byene, ettersom bilene kan slå av og på motoren helt presist, ettersom de vet hvor lenge de må vente i lyskrysset, påpekerWashington Post.

Det er kun biler om er bygget etter 1. juni 2016 som har den nye teknolgien. Bilprodusenten har ennå ikke avslørt i hvilke byer systemet starter opp først.