Opp gjennom årene har det vært flere ulykker med russebiler og russebusser. Også i år tilbyr Statens vegvesen gratis kontroll av russebiler og russebusser.

– Vi er opptatt av at russen skal ha en sikker russetid, også på veien. Vi vil derfor kontrollere flest mulig kjøretøy for å sikre at de er i god stand, sier senioringeniør Jannicke Sjøvold i Statens vegvesen i en pressemelding.

I Kristiansand er datoer for slik gratis kontroll 31. mars og 21. april.

Det kan være vanskelig å sette seg inn i regelverket når det gjelder ombygging av busser til russebusser.

– Det er derfor lurt å ta kontakt med oss i veivesenet før det settes i gang større ombyggingsprosjekter. Vi kan rettlede dere slik at ombyggingene både blir lovlige og trafikksikre, sier Sjøvold.

Ikke forstyrr sjåføren!

I tillegg til å sørge for at bilen eller bussen er i god stand, er det også viktig å ha en sjåfør med de rette kvalifikasjonene. Særlig på bussene er russen avhengig av innleid hjelp. Sjåføren må følge reglene for kjøre- og hviletid og passe på passasjerantallet i bussen.

– Det er viktig å være klar over at disse reglene er til for dere og andres sikkerhet, og at dere ikke krever at sjåføren bryter reglene. Det er viktig at sjåføren får pauser, ikke har med flere i bussen enn den er registrert for og at dere ikke forstyrrer sjåføren under kjøring, sier senioringeniør Sjøvold i pressemeldingen.