Arbeidet med ny E39 pågår for fullt. I Mandalskrysset etableres blant annet veiserviceanlegg med betydelig ladekapasitet og park and ride anlegg med 200 plasser. Veiserviceanlegget med blant annet Macdonald`s og Esso energistasjoner etablerer seg på riggområdet til høyre i bildet. Arbeidet med ny E39 pågår for fullt. I Mandalskrysset etableres blant annet veiserviceanlegg med betydelig ladekapasitet og park and ride anlegg med 200 plasser. Veiserviceanlegget med blant annet Macdonald`s og Esso energistasjoner etablerer seg på riggområdet til høyre i bildet. Foto: Nye Veier

Unikt servicesenter i Mandalskrysset