Statens vegvesen gjennomfører flere oppkjøringer enn noen gang, men behovet for førerprøver er likevel langt større enn kapasiteten. Det skriver Statens Vegvesen på sine hjemmesider. Dermed er ventetiden fortsatt lang for de som vil ta førerkort.

– Etterspørselen etter førerprøver viser ingen tegn til reduksjon, og vi opplever for tiden en situasjon hvor man må vente lenge på oppkjøring. Pandemien har spesielt gitt et økt behov i de større byene, og den høye etterspørselen er spesielt krevende å ivareta med hensyn til begrensningene som pandemien gir oss i gjennomføringen av førerprøvene uttaler avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

18 prosent flere

Statens vegvesen produserer flere oppkjøringer enn noen gang, faktisk 18 % flere førerprøver enn noen gang tidligere de første fire månedene i år.

– Det er mange som er utålmodige, og vi har full forståelse for at trafikkskolene og kandidatene ønsker oppkjøring raskere enn vi nå klarer å levere, uttaler Henning Harsem. Han peker på at for å skape forutsigbarhet og høy ferdighet på de som kommer til oppkjøring, er det trafikkskolene som nå må bestille oppkjøring for den enkelte. Bestillingene skjer på faste tider, slik at alle trafikkskolene har forutsigbarhet i når prøvene legges ut.