Leder av bilforhandlerforeningen: – Vær på vakt mot lave priser!

Brudd på arbeidsmiljøloven, dårlige arbeidsforhold og svart arbeid er noen av lovbruddene som beskrives i en fersk rapport om bilbransjen utsendt av Statens Arbeidstilsyn.

Publisert: Publisert:

Her er folk fra Statens Arbeidstilsyn i arbeid under kontroll på et verksted på Østlandet. Foto: Statens Arbeidstilsyn

  • Tor Mjaaland

Tenker du kun på pris når bilen skal fikses, kan du bidra til å støtte ulovlige arbeidsforhold og utnytting av sårbare mennesker, advarer Arbeidstilsynet. Mens leder av Kristiansand Bilforhandlerforening, Terje Jochumsen oppfordrer bileierne til å bruke merkeverksteder og godkjente frittstående verksteder.

– Er prisen på bilvask eller en reparasjon latterlig lav, så er det grunn til å tro at det dreier seg om en useriøs aktør, sier Jochumsen som mener det er naivt å tro at brudd på arbeidsmiljøloven og svart arbeid ikke finnes lokalt.

Leder av Kristiansand Bilforhandlerforening, Terje Jochumsen, oppfordrer bileierne til å være på vakt mot latterlig lave priser. Foto: Tor Mjaaland

– Men jeg tror ikke forholdene lokalt er så ille som det er avdekket i denne undersøkelsen på Østlandet der Arbeidstilsynet fant lovbrudd hos 37 av 37 undersøkte virksomheter, sier Jochumsen og minner bileierne om at å benytte seg av useriøse virksomheter kan være trafikkfarlig.

Pris viktig

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra treparts bransjeprogram for bilbransjen av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA), som deretter har utarbeidet bestillingsrapporten “Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen”. Virksomheter innen bilpleie, bilverksteder, bilforhandlere og bensinstasjoner er undersøkt.

I den ferske rapporten fra Statens Arbeidstilsyn kommer det også fram at pris er like viktig som kvalitet for forbrukerne, 26 prosent svarer at pris er viktigst, det samme antallet vektlegger kvalitet som viktigst.

– 160 kroner for en manuell bilvask er eksempler vi har sett lokalt. Det sier seg selv at ingen kan drive seriøst med slike priser, slår Jochumsen fast.

Undersøkelsen på Østlandet avdekket svart arbeid minimum i størrelsen 450 millioner kroner i året. Overført til Sørlandet betyr det at 70–80 millioner kroner unndras skatt. – Omregnet betyr det verdien av 50–60 mekanikerjobber, sier Jochumsen som også peker på at dagens nye biler er så teknologisk avanserte, at det krever lang utdanning og høy faglig kompetanse for å foreta trygge reparasjoner.

– De useriøse aktørene opererer ofte med svært lave priser. Kjøper du billige bilpleietjenester kan du bidra til å støtte ulovlige arbeidsforhold og utnytting av arbeidstakere. Når seriøse virksomheter blir utkonkurrert, kan dessuten mange ansatte miste en trygg og sikker jobb å gå til, understreker direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Uten godkjenning

Rapporten viser at utfordringene er størst blant virksomheter innen bilpleie, verksteder og bruktbilforhandlere. Her beskrives utnytting av sårbar arbeidskraft, svart omsetning og brudd på flere regelverk, deriblant arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, forskrift om kjøretøyverksteder, skattelovgivningen, trygdelovgivningen og utlendingsloven.

Rapporten peker på at markedet for manuell bilvask preges flere steder av useriøse aktører. Treparts bransjeprogram for bilbransjen har derfor levert en anmodning til Arbeids– og sosialdepartementet om etablering av en godkjenningsordning for manuell bilvask.

Dersom ordningen blir vedtatt, blir det ulovlig for virksomheter å selge manuell bilvask uten godkjenning fra Arbeidstilsynet.

– I denne delen av bransjen styres mange ansatte av en fryktkultur. Dermed er det svært utfordrende å få bistått dem med ordinært organisasjonsarbeid. En slik ordning vil skrelle vekk de mest useriøse og kriminelle aktørene, sier Stig Lundsbakken som er faglig sekretær i Fellesforbundet.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Arbeidsmiljø
  2. Bil
  3. Arbeidstilsynet
  4. Kristiansand