Bilmekanikere i datarevolusjon

«Dataingeniør», «jobber som en flymekaniker», «en revolusjon innen bilmekanikerfaget». Slik beskriver fagteknikerne ved Gumpens Auto Vest sin nye arbeidshverdag.

Publisert:

Tre fornøyde fagteknikere hos Gumpens Auto Vest. Fra venstre Sigve Morlandstø, Heap Men og Stein Tore Bakke. Foto: Tor Mjaaland

  • Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: De har ikke lenger olje på fingrene de seks fagteknikerne som gjennom hundrevis av kurstimer er videreutdannet for å møte den nye hverdagen innen bilmekanikerfaget.

– De siste fem årene har det skjedd en teknologisk utvikling som er langt mer omfattende enn de første 100 årene av bilhistorien, sier servicemarkedssjef Atle Vik og teknisk leder Vegard Nilsen.

– Jeg hadde ikke hatt «nubbesjangs» til å reparere en elbil eller en ladbar hybrid, sier daglig leder Magne Svardal, selv med mesterbrev som bilmekaniker fra hine hårde dage.

Servicemarkedssjef Atle Vik, fagtekniker Stein Tore Bakke og teknisk leder Vegard Nilsen i «dataverkstedet» Gumpens Auto Vest nå bygger opp. Foto: Tor Mjaaland

Data og skjermer

Og når vi møter tre av de seks fagteknikerne i det nye og fremtidsrettede verkstedet som nå bygges opp, er det hverken oljesøl eller skiftenøkler å se. Her er det datamaskiner, skjermer og sikkerhet som preger arbeidsdagen.

– Vi jobber på mange måter som flymekanikere. To og to sammen der vi sjekker hverandres arbeid hele tiden, forteller fagteknikerne Heap Men, Sigve Morlandstø og Stein Tore Bakke.

De er alle utdannet til såkalte høyvoltseksperter gjennom tre kurs ved Møller-konsernets kompetansesenter på Lillestrøm. I tillegg har de gjennomgått hundrevis av kurstimer gjennom to år for å kunne kalle seg fagteknikere.

Servicemarkedssjef Atle Vik og teknisk leder Vegard Nilsen med batteriet til en ladbar Golf GTE mellom seg. Foto: Tor Mjaaland

Utfordring

– Vi bruker millionbeløp på denne satsingen på helt nødvendig videreutdanning, sier Atle Vik, mens Heap Men med 22 år bak seg som bilmekaniker legger til at han er glad i nye utfordringer og spenning.

– Det siste er det jo nok av i nye elbiler, flirer fagteknikerkollegene hans og forteller at datamaskinen er viktigste hjelpemiddel under feilsøkningen.

Teknisk leder Vegard Nilsen, selv utdannet som fagtekniker, peker på at det nesten ikke er mulig å være spesialist på mange bilmerker.

– Og vi må hele tiden lese oss opp på nytt som kommer. Han legger til at dette ikke bare dreier seg om elbiler, ny teknologi i fossile biler krever også ny og økt kompetanse.

Vik og Nilsen er tydelige på at kompetansesatsingen er viktig for bilkundene.

– Nå går etterhvert garantitiden ut på elbilflommen som startet i 2014. Da er det viktig at vi raskest mulig feilsøker og får reparert bilene.

– Det har både med økonomi og sikkerhet for kundene å gjøre, understreker Vik.

De tre fagteknikerne vurderer en e-Golf på verkstedet. Fra venstre Heap Men, Stein Tore Bakke og Sigve Morlandstø. Foto: Tor Mjaaland

Først ute

Gumpens Auto Vest var første bedrift ut i Møller-systemet som utdannet bilmekanikere til fagteknikere.

– Arbeidsdagen vår er blitt mer spennende og utfordrende. Og for oss som fagteknikere betyr det også økt lønn, forteller Morlandstø og Bakke.

At nye faglige utfordringer kan føre til et A- og et B-lag på arbeidsplassene, er de delvis med på.

– Men vi trenger fortsatt de som jobber tradisjonelt som bilmekanikere. Ofte blir det fagteknikerne som påviser feilene og kan rettlede andre i det videre reparasjonsarbeidet, sier teknisk sjef Nilsen.

Datakunnskap

Mens kollega Vik forteller om en gigantisk verdensomfattende database i Volkswagen-systemet der alle symptomer legges inn fortløpende.

– Vi legger hele tiden inn våre målinger og de feilene vi finner, slik at dette blir tilgjengelig for våre kolleger i andre land, forteller fagtekniker Stein Tore Bakke.

At yrket er blitt mer spennende og utfordrende enn før, er de alle svært samstemte om.

– Det betyr også at vi etterspør annen kompetanse hos de unge som vil satse på bilfaget. Har de ikke datakunnskap og interesse for det, har de neppe noe å gjøre i dette yrket i årene fremover, slår de fem Gumpen-folkene fast.

Som gjerne skulle sett at utdanningssystemet hang litt bedre med i den teknologiske bilrevolusjonen.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Bil
  2. Kristiansand