Langt fram til utslippsmålene

Hadde 2021-grenseverdiene for CO2-utslipp eksistert nå, ville det medført en EU-bot på enorme 34 milliarder euro for bilindustrien.