Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at antallet trafikkdrepte globalt kan øke kraftig i tiden som kommer.

I en ny statusrapport om trafikksikkerhet globalt opplyser Verdens helseorganisasjon at det hvert år omkommer 1,24 millioner mennesker som følge av trafikkulykker. Slike ulykker er dessuten den viktigste dødsårsaken for personer i alderen mellom 15 og 29 år, og halvparten av de trafikkdøde er såkalte myke trafikanter.

WHO mener at prognosene er dystre dersom ikke lovgivningen og håndhevingen av trafikkregler blir betydelig strengere i årene som kommer. På grunn av kraftig økende trafikk, særlig i utviklingsland, kan antallet trafikkdøde øke med 50 prosent til 1,9 millioner før 2020, står det i rapporten.

— En kraftig advarsel

— Det er nødvendig med politisk vilje på høyeste nivå hos myndighetene for å sikre passende trafikksikkerhetslovgivning og streng håndheving av lovene, sier WHOs generaldirektør, Dr. Margaret Chan til Automotive News.

Det er et fond grunnlagt av den amerikanske milliardæren Michael Bloomberg, også kjent som borgermester i New York, som har finansiert rapporten.

— Denne rapporten er en kraftig advarsel til alle lands myndigheter om at noe må gjøres for å beskytte alle som bruker veiene, sier Bloomberg til Automotive News.

— Trafikkdødsfall og ulykker som resulterer i alvorlige skader kan forebygges.

Yngre særlig utsatt

I tillegg til dødsulykkene er mellom 20 og 50 millioner mennesker innblandet i trafikkulykker uten dødelig utfall, og mange av dem pådrar seg varige skader og fysiske handicap.

Enkelte grupper er særlig utsatt for å dø i trafikkulykker. 59 prosent av dem som omkommer i slike ulykker er mellom 15 og 44 år gamle, og fotgjengere og syklister utgjør 27 prosent av alle trafikkdøde. I noen land er dette tallet over 75 prosent.

Risikoen for å omkomme som et resultat av en trafikkulykke er høyest i Afrika, og lavest i Europa.

Fem faktorer

WHO mener at lovgivning som dekker fem nøkkelfaktorer for trafikksikkerhet er særlig viktig. Rapporten viser at 59 land håndhever en fartsgrenser på 50 km/t i urbane strøk, mens 89 land har lover som skal regulere fyllekjøring.

90 land har regler om at motorsyklister må bruke hjelm, mens 111 av WHOs medlemsland har lover om bruk av sikkerhetsbelte. I 96 land er det påbudt å sikre barn i bil.

Denne saken er levert av auto motor og sport.