Da Heidi Færden flyttet ut fra leiligheten hun hadde bodd de tre siste årene, fikk hun regning på 44.995,80 kroner. I leiekontrakten hadde hun skrevet under på at leieleiligheten skulle se likedan ut når hun flyttet ut som når hun flyttet inn.

Regningen var for maling av vegger, tak og karmer, pluss en gardinstang og vasking.

— Det slo fullstendig beina under meg. Plutselig stod jeg der og hadde ikke penger til nytt depositum. Først trodde jeg de hadde tatt feil, det kunne ikke være min leilighet de hadde sett på? «Det er umulig», tenkte jeg videre. Jeg hadde ikke ødelagt noe, sier Færden.

— Jeg føler meg lurt, og har aldri opplevd lignende selv om jeg har leid i mange år. Det var et skikkelig sjokk, sier Færden.

Forlik halverte regningen

Hun leide leiligheten på Smestad i Oslo gjennom Smestad boligstiftelse, ved advokat Per Hodneland. Hodneland sendte regningen på nesten 45.000 kroner.

Bildet viser en del av grunnlaget for regningen, en flekk på balkongdøren. Foto: Smestad boligstiftelse

Da Færden ikke aksepterte regningen klaget Hodneland saken inn til Husleietvistutvalget. Det endte i et forlik på 20.000 kroner.

Anne Mette Hårdnes Skåret, advokat i Leieboerforeningen, hjalp Færden med saken.

— Hodneland mente leiligheten ikke var levert tilbake i kontraktsmessig stand grunnet noen få spikerhull og noen bittesmå merker. Det er absolutt ikke en herpet leilighet, noen få steder ser man heksesot og noen små flekker, sier Hårdnes Skåret.

— I vedlikeholdsbestemmelsen i leiekontrakten Heidi Færden skrev under, står det at leiligheten skal se ut nøyaktig som den var da hun flyttet inn. Det betyr at all vanlig slit og elde skal dekkes av leieboer. I praksis betyr det at man skal ikke se at noen har bodd der, sier Hårdnes Skåret.

Hun tviler på at Færden var klar over hva kontrakten innebar, og tror det er gjengs for andre leieboere med samme type kontrakt.

- Må pusse opp når man flytter

— Man må faktisk pusse opp når man flytter ut. Jeg har sett flere liknende kontrakter i det siste, og det er stort sett utleiefirmaer og ikke private utleiere som benytter seg av dem, sier Hårdnes Skåret.

Hun har stor forståelse for at utleier ønsker å lempe deler av ansvaret på leieboeren, men har ingen forståelse for at man må pusse opp totalt før man flytter ut.

Bildet viser en del av grunnlaget for regningen, her er to spikerhull. Foto: Smestad boligstiftelse

— En del av leiesummen man får bør kunne brukes på løpende vedlikehold. Ifølge husleieloven har man avtalefrihet, så man kan fullt lovlig endre vedlikeholdsbestemmelsen i kontrakten. Det som er mest vanlig er at leieboere ikke er ansvarlig for vanlig slit og elde, sier Hårdnes Skåret.

Er man i akutt bolignød, skriver man under på hva som helst, sier Heidi Færden.

— Jeg håper denne saken kan føre til at andre kanskje leser gjennom kontrakten sin to ganger før de skriver under, sier Færden.

Tok med bilder som bevis

Advokat Knut Hodneland møtte opp i Husleietvistutvalget på vegne av Smestad boligstiftelse. Han forklarer at regningens hovedpost var oppmaling av flatene i leiligheten.

— Leiligheten var ikke som da hun flyttet inn, og så enkel er kontrakten at leiligheten skal holde nøyaktig samme stand når man flytter ut som inn. Det er hull i noen av veggene, og flekker som ikke var der når hun flyttet inn. Veggene var hele, jevne og hvite, sier Hodneland.

Med seg til Husleietvistutvalget hadde Hodneland med seg 17 bilder fra leiligheten. Vi har sett bildene som blant annet viser en flekk på balkongdøren, flekker på en vinduskarm, to skruehull i veggen, og ifølge Hodneland dårlig rengjøring og flere hakk, flekker og skjolder på veggene.

— Vi kom henne i møte, og kuttet blant annet vasking, administrasjon og dokumentasjonskostnader. Og så har vi rett og slett forhandlet litt på beløpet. Det er en verdi i å få avsluttet en sak og skvære opp med leietaker der og da, både for stiftelsens og for leietakers del, sier Hodneland.

Åtte krav på tre år

— Det er dyrt å hyre maler, derfor er regningen høy. Ut fra kontrakten var det ingen tvil om at det måtte males, og det er kostbart. Vi fotograferer leiligheten når man flytter inn og når man flytter ut. Alle vegger og tak gås gjennom.

— Alternativet er å la det skure og gå, å la det forfalle. Smestad boligstiftelse ønsker at alle nye leietakere skal begynne på ny frisk. I noen tilfeller er det veldig enkelt å levere leiligheten tilbake slik den var, i andre tilfeller er det verre, sier Hodneland.

De siste tre årene har de sendt regning til åtte av 35 utflyttede leietakere. I 2012 sendte de ut kravet til Heidi Færden, i tillegg til ett krav på 736 kroner og ett på 2000 kroner. I 2011 ble det sendt ut ett krav på 500 kroner og ett på 60.000 kroner. Beløpet på 60.000 kroner var forlik i en sak, kravet var opprinnelig på 110.000 kroner.

Annen sak endte med forlik

— I den saken måtte alle gulv skiftes ut som følge av at det hadde blitt brukt som askebeger, sier Hodneland.

Kravene i 2010 var på henholdsvis cirka 20.000 kroner, 3950 kroner, 23.000 kroner og 3750 kroner. Det første beløpet var forlik i en sak i Husleietvistnemnda, beløpet var opprinnelig på 50.000 kroner.

— Vi tilbyr leietakere som skal flytte ut en befaring med vaktmester noen uker før utflytting, slik at man kan avklare om det er punkter som vil bli notert ved utflytting – slik at leietaker kan utbedre dette selv før utflytting, legger Hodneland til.

Reagerer

Ingeborg Flønes, direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet, synes det er synd at leiemarkedet er slik at folk må finne seg i dårligere betingelser.

— Men det er lovlig, og vi oppfordrer folk til å lese kontraktene nøye, sier Flønes.

— Spørsmål om husleie er den nest vanligste henvendelsen til Forbrukerrådet. Husleieloven er en forbrukerlov, og det betyr at du ikke kan avtale deg vekk fra bestemmelsene i den. Der det finnes unntak i loven står man derimot fritt, sier Flønes.

Forbrukerrådets nettsider kan du finne skjemaer for overtagelse og utflytting.