FARGELAGT OG EKTE: Det fargede huset er fargelagt, mens det grå er ekte. Bildet er fargesatt av Dagny Thurmann-Moe, manipulert av Rune Kårstad-Hærnes. FARGELAGT OG EKTE: Det fargede huset er fargelagt, mens det grå er ekte. Bildet er fargesatt av Dagny Thurmann-Moe, manipulert av Rune Kårstad-Hærnes. Foto: Dagny Thurmann-Moe

Norske hus blir gråere - hvilket bilde foretrekker du?