• Hélène Formo og Svein Kristiansen trives på toppen av blokken, og sender arkitekten en vennlig tanke for den diskrete løsningen med glass i vegger og tak som skråner fra tre meters høyde. FOTO: Signe Dons

To etasjers toppleilighet med fri sikt: – Et eksempel på god fortetting.

Hvite lavblokker med tun og hage omkranser Smestad gårds gamle våningshus i et fortettingsprosjekt med 65 boliger fra 80-tallet.