Fra og med første januar neste år er det forbudt å varme opp boligen med hjelp av fossil olje. Det betyr at oljekaminer og oljefyrer må fjernes og erstattes med andre former for oppvarmingskilder.

Og det er ingen grunn til å nøle med å gjøre de nødvendige endringene – for dersom du innen 31. desember i år får ordnet det, kan du i beste fall få flere titusener kroner i støtte fra Enova.

– Støttebeløpet varierer for hva slags løsning du velger, påpeker Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova.

For 50 år sidenvar det hypermoderne og med dette kontrollpanelet på oljefyranleggene
Jarle R. Martinsen

Må søke endre og søke innen nyttår

– De som bytter ut oljefyren med en væske til vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe, biokjel, bio-ovn med vannkappe eller fjernvarme kan få 10 000 kroner i støtte. I tillegg kommer støtten til ny varmeløsning. Det betyr at du totalt kan få inntil 40 000 kroner i støtte, fortsetter han.

Bytter du ut oljekaminen og erstatter den med en reintbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe, kan du få 3 000 kroner.

Forutsetningen for å kunne motta støtte, er at man både har fjernet oljefyr- eller oljetank, samt installert en ny varmeløsning.

– Dette skal være gjennomført, dokumentert med faktura og registrert i Enovas elektroniske søknadsportal innen årets aller siste dag, sier Flakne.

– Positive oppsider ved forbudet

Akkurat hvor mange som fortsatt fyrer med olje, har ikke Enova tilgjengelige tall på.

– Men selv om mange for lengst har blitt oljefri, er det fortsatt tusenvis av nordmenn som varmer opp boligen sin med fossil olje, forteller Flakne.

Hovedårsaken til at Stortinget har vedtatt å forby fyring med fossil olje, er fordi man ønsker å redusere utslippet av klimagasser fra boligoppvarming. Fossil olje fører nemlig til et stort utslipp. Ifølge Enova er det slik at for hver liter fyringsolje som brukes, slippes det ut 2,7 kilo med C02. Et årlig forbruk på 4000 liter tilsvarer det årlige utslippet til fire-fem nyere personbiler.

– Vi er veldig glad for at forbudet som først ble varslet i 2012 endelig er vedtatt og snart trer i kraft, sier Martin Leander Brandtzæg, avdelingsleder i Naturvernforbundet.

Men han forteller at ikke alle har vært like glade for forbudet.

– Flere har nok opplevd det som noe negativt som har blitt pålagt dem, men det er faktisk flere positive oppsider ved dette forbudet – både for miljøet og for lommeboka, sier avdelingslederen.

Blant annet er alle de fornybare alternativene billigere i drift fra dag en, og man slipper i tillegg risikoen med å få oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker.

– I verste fall kan en slik lekkasje koste tankeier mange millioner kroner, hevder Brandtzæg, som også er en av dem som har stått bak informasjonstjenesten oljefri.no.

Enkelt å bytte ut løsningen

Flakne i Enova forstår at noen boligeiere kan kvie seg til å gjøre de nødvendige grepene, men han understreker samtidig at det heldigvis er enkelt å kvitte seg med oljefyren, oljekaminen og oljetanken.

– Første skritt på veien er å finne ut hvilken varmeløsning du ønsker, sier han.

Har du oljefyr, kan det være lurt for å gå for en løsning som utnytter radiatorene eller det vannbårne golvsystemet du allerede har. Et alternativ er en væske til vann-varmepumpe, som enten bruker energien i jorda, fjellet eller sjøen til å varme huset.

– Et annet er luft til vann-varmepumpe, som bruker uteluft til å varme vannet som går ut i boligen, sier han og legger til at du også kan velge å varme vannet med ved eller pellets eller ved å installere en bio-ovn med vannkappe eller biokjel.

TIPS! Lurer du på hva de ulike oppvarmingskildene koster? Sjekk oppvarmingskalkulatoren! (LENK TIL DENNE: http://oljefri.no/oppvarmingskalkulatoren/category985.html )

Har du oljekamin, kan mulig løsning være å erstatte den med en reintbrennende vedovn, pelletskamin eller luft til luftvarmepumpe.

– Dernest er det å kontakte leverandører av varmeløsninger og fagfolk, som kan fjerne den gamle og skaffe til veie den nye løsningen du vil ha. Det tredje, og siste skrittet, er å melde fra til kommunen at oljefyren er fjernet, samt registrere alle kvitteringene hos Enova, sier han.

Dersom alt er i orden, får du pengestøtten på konto innen tre uker.