Desember er normalt en måned med lavt volum og svak prisutvikling. Hvordan gikk desember 2020? Desember er normalt en måned med lavt volum og svak prisutvikling. Hvordan gikk desember 2020? Foto: Synne Hellum Marschhäuser

Siste boligpriser: – Det har aldri før vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år

Slik var prisutviklingen i desember og for hele 2020.

Boligprisene var uendret i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent.

– Uendrede boligpriser er unormalt for desember. Det er sterkt, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Boligprisene steg med 8,7 prosent i 2020.

Det ble solgt 3811 boliger i Norge i desember. Det er 22,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2019. 6,5 prosent flere boliger ble lagt ut i desember.

Totalt i 2020 ble det solgt 99.581 boliger. 6,7 prosent flere enn i 2019, men 1,3 prosent færre boliger ble lagt ut for salg. Det ventes mange boliger for salg i månedene fremover.

– Det ble solgt rekordmange boliger i desember i likhet med de siste månedene, og det har aldri før vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år, sier Lauridsen.

Det tok 60 dager å selge boliger i Norge i desember. Kortest tid i Oslo med 22 dager og lengst i Hamar og Stange med 83 dager. At salgstiden er lang på landsbasis, skyldes at flere boliger ble solgt etter lengre tid i markedet.

Renten blir x-faktoren i boligmarkedet fremover, mener Lauridsen. Eiendom Norge forventer en ganske sterk vekst i årets første måneder og en spesielt kraftig vekst i januar.

– Vi legger til grunn 4 prosent prisvekst i januar. Hele renteeffekten er antagelig ikke tatt ut, og vi har fortsatt situasjonen med smitteverntiltak som gir vridd konsum, sier Lauridsen.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Ørn E. Borgen
Vis fakta ↓
Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser?

Regionale forskjeller:

Oslo: Nominelt steg prisene 1,9 prosent og sesongkorrigert 1,7 prosent. Det er en vekst på 11 prosent for antall solgte boliger i desember. Oslo hadde sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember og kortest omsetningstid med 22 dager. Hovedstaden hadde også sterkest vekst i 2020 med 12 prosent. Der ligger Bodø med Fauske hakk i hæl med 11,1 prosent.

– For Oslo er det grunn til bekymring. En økning i boligprisene på 12 prosent er i overkant av hva som er sunt, og boligprisene i Oslo har mer enn doblet seg siden 2010. Det er godt dokumentet i forskning at kombinasjon av lave renter og lav boligbygging er eksplosiv. Det er derfor vesentlig at utbyggerne og Oslo kommune kommer sammen og får regulert flere boligprosjekter i hovedstaden. Boligmarkedet trenger alle boliger markedet kan få. Tilstrekkelig boligbygging er prisdempende, sier Lauridsen ifølge en pressemelding.

Bergen: Prisene sank 0,3 prosent nominelt og steg sesongjustert med 0,8 prosent. I 2020 steg prisene i Bergen med 8,5 prosent. Det er svakere enn i Oslo, men sterkere enn i Trondheim og Stavanger. I Bergen ble det solgt mange boliger i desember, 50 prosent opp sammenlignet med 2019. Årsveksten for salg er opp rundt 10 prosent. Bergen har hatt en nedgang i tilbudssiden i desember. Man ligger på et lavere nivå enn de tre foregående årene. Det tok i gjennomsnitt 65 dager å selge bolig i Bergen i desember. Det er tregere enn resten av landet.

Trondheim: Prisene sank nominelt med 0,7 og steg 0,8 prosent sesongkorrigert. Det er en kraftig økning i antall solgte boliger i desember. Det er et lavere antall boliger for salgs enn de tre foregående årene. Det tok 55 dager å selge bolig i Trondheim i desember. Det er raskere enn landet for øvrig. Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.196.969 kroner.

Stavanger: Prisene sank med 1,1 prosent og sesongkorrigert steg de med 0,6 prosent. Tolvmånedersveksten er på 5,2 prosent. Det er solgt mange boliger i desember, opp 17 prosent sammenlignet med 2019. For året sett under ett ligger salget litt under 7 prosent opp. Tilbudssiden har hatt en nedgang, og Stavanger ligger fortsatt på et lavere nivå enn de siste foregående årene. Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge bolig i Stavanger i desember. Det er tregere enn resten av landet. Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.283.500.

Tromsø: Prisene sank med 0,7 prosent og steg 0,7 prosent sesongkorrigert. Det har vært en kraftig vekst i antall solgte boliger. Det er lagt ut omtrent like mange boliger i desember 2019 som i 2020. Tilbudssiden har hatt en nedgang i desember og utbudet av boliger er noe lavere enn både 2019 og 2017.

Kristiansand: Prisene sank nominelt med 1,1 prosent og steg 0,6 prosent sesongjustert. Tolvmånedersveksten er på 7,1 prosent. Medianboligen kostet 3.231.527 kroner i Kristiansand i desember.

Obos: Sterk utvikling ni måneder på rad

Prisene for brukte Obos-boliger steg 0,2 prosent i Oslo, ifølge en pressemelding fra Obos. Det var den niende måneden på rad med stigning eller uendrede priser. 12-månedersveksten lå på 16,7 prosent. Kvadratmeterprisen på 69.497 kroner.

Prisene var uendret på landsbasis, kvadratmeterprisen lå på 59.989, og 12-månedersveksten lå på 14,6 prosent.

Sterk tolvmånedersvekst for både Oslo og landet for øvrig må ses i lys av det sterke prisfallet i desember 2019.

42 prosent flere Obos-boliger ble solgt i Oslo i desember i fjor sammenlignet med desember i årene 2016–2019.