-Det blir ikke et hjem bare fordi huset er oppdatert med de hippeste trendelementene

Pia Håkonsen reflekterer rundt hva som skaper et godt hjem.