Flere har fått brev om å samle postkassene i felles stativ i nabolaget slik at de skal spare tid og penger. Bjarne Fjermestad er i mot endringen. Flere har fått brev om å samle postkassene i felles stativ i nabolaget slik at de skal spare tid og penger. Bjarne Fjermestad er i mot endringen. Foto: Jarle Aasland

Posten vil spare tid og penger. Det kan bety at du må betale for et stativ lenger fra huset.