• Flere har fått brev om å samle postkassene i felles stativ i nabolaget slik at de skal spare tid og penger. Bjarne Fjermestad er i mot endringen. FOTO: Jarle Aasland

Posten vil spare tid og penger. Det kan bety at du må betale for et stativ lenger fra huset.

Nå kan postkassen din bli flyttet 250 meter. Disse kan slippe å flytte postkassen.