Maya Twedt Berli var ordfører i Vegårshei kommune fra 2003 til 2011. Nå jobber hun med å styrke og synliggjøre trenæringen i Agder. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

– Tre er det nye gullet

Den tidligere ordføreren mener sørnorsk tre er det nye gullet. Men hvorvidt verdien svekkes eller økes, avhenger av hvordan vi foredler det fremover, sier Maya Twedt Berli. Selv har hun flere tanker om hva som bør gjøres.