Å eie hytte sammen – dette bør du tenke på

Eier du hytte sammen med andre kan det være helt essensielt å ha gode skriftlige avtaler, selv om den andre deleieren er søsteren din eller en god venn.

Publisert: Publisert:
 • Gustav Sædberg

Spaltist Gustav Sædberg har jobbet i bransjen siden 1989. Han er i dag partner hos Privatmegleren Sædberg og Lian.

Det er i dag mange i Norge som eier en hytte sammen. Dette er typisk søsken som har overtatt/arvet et familiested – enten det er ved sjøen eller på fjellet. Men hvordan kan de unngå at sameiet fører til framtidige krangler om bruk, vedlikehold, økonomi og framtidige salg?

Sameie er en eieform der to eller flere personer eier noe sammen slik at hver av disse personene har eierandel som er oppgitt i en brøk eller et forholdstall. Dette kan være et sameie mellom familiemedlemmer eller andre.

Les også

Forsikring av eiendom

Et sameie reguleres etter sameieloven som er fra 1965, men denne loven inneholder ingen detaljregulering. Derfor er det viktig å være klar over at hvis man avtaler noen spesielle ordninger, så gjelder disse foran sameielovens bestemmelser.

En hovedregel i et sameie er at sameierne har lik rett til tingen i forhold til den andel de eier. Utgiftene deles derfor normalt i forhold til eierbrøken, dersom annet ikke er avtalt.

Dersom en av sameierne vil selge sin andel, har de andre sameierne forkjøpsrett. En sameier har som hovedregel alltid rett til å kreve sameiet oppløst uten må måtte ha noen spesielle grunner for dette. Dette kan man gjøre ved å gå rettslig til verks.

I et sameie er det selve eiendomsretten til eiendommen som er delt, ikke bruksretten. Bruksretten vil følge av en eventuell sameieavtale eller muntlig avtale mellom eierne.

Det kan anbefales at alle sameier har en egen skriftlig sameieavtale. Slike avtaler har ingen formkrav, men det anbefales at når man først lager en slik avtale – så bør denne lages grundig. Her kan man kontakte advokater som lager slike avtaler. Et annet alternativ er å melde seg inn i HUSEIERNE (tidligere Huseiernes Landsforbund) hvor man kan få bruke maler som er laget av deres advokater.

Noen foreldre starter tidlig med planleggingen for overføring av eiendom til sine barn. Det kan da være lurt å ta opp dette med sameieavtale med sine barn – og bistå disse med å få en slik avtale på plass.

Les også

Visninger er som en første date

Les også

Skal godt gjøres å bli rik på skjeggkre

Her er noen enkle tips å ta med i en sameieavtale:

 • Lag en skriftlig avtale, gjerne en mal basert avtale utarbeidet av advokater. Bli enige om hva eierpartene er mellom eierne og om mulighet for å pantsette disse hvis eiere må oppta lån – og ev. om sameie skal oppta lån.
 • Kan eierpartene omsettes videre, for eksempel til egne barn eller internt mellom eierne?
 • Hvordan settes verdien hvis noen eierparter skal omsettes?
 • Hvordan fattes beslutninger i sameiet? Skal flertallet bestemme? Hva med saker hvor det er likt antall stemmer
 • Hvordan skal hytten disponeres tidsmessig? Noen uker er jo ofte mer populære enn andre.
 • Hva med vedlikehold? Hvem skal gjøre hva og hvem skal bekoste hva? Ofte er det den som bor nærmest som får et ekstra ansvar.
 • Skal det være et styre, en leder og et årsmøte som fatter beslutninger ? – Hva med felles ordensregler? Hvem stenger vannet på høsten? Hvem fyller på med ved?
 • Det anbefales at man har et forhold til hva som løper av utgifter og hvordan disse fordeles og hvem som betaler hva. Bør man ha en buffer for uforutsette utgifter ? – Det er også lurt å se framover i tid og lage en vedlikeholdsplan for framtidig renovering/oppgraderinger
 • Noen har også avtaler hvor eierne betaler leie for sitt bruk. Hva med utleie videre til andre? 

Dette er noen momenter man kan drøfte og ta med i sameieavtaler. Det viktigste er uansett å ha en god dialog mellom sameierne for å hindre usikkerhet og framtidige utfordringer. Det er lett å være etterpåklok i slike saker! 

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
 1. Blogg
 2. Vedlikehold
 3. Eiendom
 4. Økonomi
 5. Søsken