• Monica Norman og ektemannen har landa på Jelsa. Dette blir vår siste buplass, slår dei fast. FOTO: Jan Inge Haga

Nytt i gamal stil i sjøkanten

For nokre år sidan stod det tre falleferdige bygningar her. Eit våningshus, eit bakeri og eit uthus.