Fra før er du kanskje kjent med begrepene primærrom, sekundærrom og bruksareal. Dette står på alle annonser og betegner størrelsen på boligen.

I 2024 sier vi ikke kun farvel til året som gikk, men også til primærrom og sekundærrom. I denne spalten skal jeg gi deg en liten innføring i de nye begrepene, og gi deg en kort oppsummering slik at du kan være best mulig forberedt når du skal selge og kjøpe.

NS3940 – Ny arealberegning

Fra 2024 er det utarbeidet en ny norsk standard for areal- og volumberegning av bygninger. Dette innebærer som nevnt at begreper som P-rom og S-rom fjernes.

Videre er det nå laget flere former for bruksareal (BRA), areal ved lav takhøyde har nå blitt definert og balkonger samt terrasser er nå også definert.

De nye begrepene som vil benyttes er BRA-i, BRA-e, BRA-b og åpent areal (også kalt TBA i noen rapporter). I noen rapporter kan du også finne begreper som ALH (Areal med Lav Himlingshøyde) samt GUA.

Eiendomsmegler Azra Hadzic fra Kristiansand jobber til daglig i Krogsveen Sørlandet med salg og kjøp av fast eiendom. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Krogsveen

I en periode vil det være en overgangsordning ettersom det ikke er krav til oppdatering av areal for boliger som allerede er til salgs. Det vil derfor være tilstandsrapporter som har både gamle og nye arealberegninger, og dette kan også forekomme i eksisterende annonser og prospekter.

Definisjon av begrepene

  • BRA-i – Internt bruksareal: Dette er alt areal innenfor din egen boenhet, inkludert innvendige boder.

  • BRA-e – Eksternt bruksareal: Dette er alt av areal tilhørende din boenhet, men som ligger utenfor selve boenheten. Eksempel på dette er boder på loft eller kjeller, typisk i blokk.

  • BRA-b – Innglasset balkong: Dette er alt areal av innglassede balkonger. Det gjelder også verandaer eller altaner.

  • Åpent areal: Tidligere har ikke terrasser eller balkonger vært definert. Disse vil nå måles til innsiden av rekkverket og blir omtalt som åpent areal i rapporten.

Tidligere har det vært vanskeligere å måle og benevne arealer hvor det eksempelvis er lav himlingshøyde og skråtak. Etter nye NS3940 vil nå areal med lav himlingshøyde (AHL) måles på samme måte som BRA hvor en ser bort ifra kravet om himlingshøyde. Arealet skal måles sammen med BRA, summeres, og skal sammen utgjøre begrepet GUA som står for gulvareal.

Hvilken betydning har dette?

For deg som skal kjøpe bolig er det betryggende at du nå får arealene mer definert og at arealene deles opp i kategorier. Det blir mer oversiktlig med tanke på at arealer som balkonger, terrasser, eksterne boder og så videre blir oppmålt. I tillegg blir de nye plantegningene tydeligere og det blir kanskje enklere å planlegge når du skal kjøpe eksempelvis nye møbler eller om du skal pusse opp.

For deg som skal selge vil endringene bety mer nøyaktighet på oppmåling og mindre usikkerhet ved reklamasjon. Det ble for ikke lenge siden vedtatt nye regler i avhendingsloven der det gjelder arealsvikt. De nye endringene sikrer at alle deler av boligen blir målt og riktig informasjon bli utlevert til en kjøper. De nye endringene vil også være til fordel for deg som har bolig med mye skråtak da dette nå vil bli oppmålt.

Det kan virke som mye endringer på en gang, og mange nye begreper å forholde seg til. Likevel ser vi på dette som en positiv endring som vil fungere godt i markedet og bidra til mer informasjon og nøyaktig for både kjøpere og selgere.