En meget viktig faktor er å lytte til råd fra andre. Det kan være foreldre som har erfaring med kjøp av eiendom, det kan være venner som har kjøpt eiendom eller det kan være fra banken din som ofte skal bistå med finansieringen av den nye boligen.

Tidlig sparing - BSU

For å realisere boligdrømmen i ung alder er BSU-konto en riktig vei å gå. Denne kan du opprette i banken din og her får du ofte bankens beste sparerente og i tillegg et skattefradrag på 20 prosent, inntil kroner 5.500,- i året avhengig av hvor mye du klarer å spare. BSU er for unge under 34 år.

Når man har kommet godt i gang med sparingen bør man høre med sin bankforbindelse om mulighetene for å få lån i banken. De fleste banker krever minimum 15 prosent egenkapital. De fleste banker har også gode løsninger for boliglån for unge – og ved en gjennomgang av mulighetene vil man kunne ende opp med et finansieringsbevis fra banken – slik at man har kontroll på dette i en fremtidig budrunde. De fleste i boligmarkedet har kontroll på sine finansieringsmuligheter, og det er kjedelig å tape en budrunde på grunn av at man ikke hadde finansieringsløsningen klar med banken.

Budsjett

Det anbefales også at man setter opp et fornuftig budsjett for hva som kommer av kostnader ved boligkjøpet. Her må man ta med kostnader til kjøpet (eksempelvis tinglysningsomkostninger, dokumentavgift og/eller øvrige gebyrer til forretningsfører). Dette skal fremkomme av den salgsoppgaven som man får fra megler.

Gustav J. Sædberg har jobbet i bransjen siden 1989. Han er i dag eiendomsmegler og partner hos Privatmegleren Sædberg og Lian. Hver sjette uke skriver han i Abito. Foto: Rune Eilertsen

Hva som kommer av egne kostnader ved kjøp er avhengig av hva slags bolig man kjøper. Kjøper man en leilighet er det vanlig at man betaler fellesutgifter hver måned som kan dekke sameiets fellesutgifter til eksempelvis forsikring av bygget, strøm fellesarealer, renovasjon, forretningsførsel, vedlikehold og noen ganger også kommunale avgifter. I enkelte bygg dekkes også kommunale avgifter, vaktmestertjeneste, trappevask og internett/kabel-tv inn i fellesutgiftene. Dette er også noe som skal fremkomme av salgsoppgaven, som man må sette seg godt inn i før man gir inn bud.

Kjøper man leilighet bør man også lage et eget budsjett på utgifter til strøm, innboforsikring og øvrige ting som ikke dekkes av fellesutgiftene til sameiet.

Finn ut hva som er viktig før man går på visning

Skal man gå på visning bør man planlegge dette i forkant. Finn ut hva som er viktig akkurat for deg. I hvilke områder vil jeg bo? Hvor stor må leiligheten være? Hvilken standard? Kan jeg pusse opp selv?

Bruker man Finn.no som søkeverktøy er det enkelt å lese salgsprospekt med tilhørende vedlegg før man går på visning. Avhendingsloven ble endret fra nyttår og endringene gir et økt krav til boligkjøpere til å gjennomlese salgsoppgaven, tilstandsrapporten, selgers egenerklæring og øvrige vedlegg. Det anbefales alltid at man gjør dette før man går på visning.

Den nye tilstandsrapporten angir TG (tilstandsgrader) for de forskjellige bygningsdelene i huset/leiligheten og dersom det angis TG 2 og 3 tilsier dette at det må påregnes vedlikeholdsbehov og kostnader til utbedringer som kan komme. I salgsoppgaven skal det også gis informasjon dersom sameiet har planlagte vedlikeholdsbehov som gjør at fellesutgiftene kan stige.

Visningen

Når man har funnet den eller de boligene man vil gå på visning på, så er det et godt råd å ta med seg noen med erfaring på visningen. Dette kan gjerne være foreldre som tradisjonelt har kunnskap om hva man bør se etter på en visning og hva som er viktige momenter for videre vurdering før budgivning. Eller ta med et søsken eller en venn som har kjøpt bolig tidligere. Etter hvert vil man selv skaffe seg erfaringer ut fra tidligere visninger, og da kan visningene gjennomføres alene.