• FOTO: Erichsen, Jarl Fr.

– Det lønner seg å ikke være for grisk, godta den prisen du får

Statistikken viser kun de boligene som faktisk blir solgt.