Med øye for brukt: – Man må ha et godt blikk, og man må vite hvordan man skal lete