foto
Siri og Kjetil Senumstad flyttet inn på gården som et prøveprosjekt, men nå kan de ikke tenkte seg å flytte herfra. Foto: Kristin Ellefsen

Ungt liv på gammel gård

Siri og Kjetil Senumstad hadde ingen planer om å flytte tilbake på landet, men da Siris bestefar døde og ingen av de andre i slekta ville overta, ga de det en sjanse.