Boligmarkedet har forandret seg fra selgers til kjøpers marked de siste månedene. Trenden den siste tiden har vært tydelig: Det er mange boliger på markedet, men færre som kjøper.

Det får store konsekvenser for nyboligmarkedet.

I dag la Boligprodusentenes forening frem de ferskeste tallene fra nyboligbransjen. På landsbasis er nyboligsalget hittil i år 20 prosent lavere enn i fjor.

I Oslo er nedgangen på hele 60 prosent.

Leder av Sørlandets Eiendomsmeglerforening, Ingrid Svendsen mener det står bedre til på Sørlandet enn i flere andre steder i landet.

-Vi ser en positiv tendens i salget av nye boligprosjekter. I flere området har det vært en langsiktig plan i boligbyggingen, noe som igjen betyr at det har vært forutsigbart for markedet å forholde seg til dette. Dermed har vi både på godt og vondt unngått de store svingningene i boligmarkedet her på Sørlandet, sier Svendsen.

Det er leiligheter som har størst fall, med 35 prosent nedgang på landsbasis. Salget av nye eneboliger går ned 11 prosent, mens småhus har en oppgang på 18 prosent.

Utviklingen gjør Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, bekymret.

– Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6-12 måneder, sier Per Jæger i en pressemelding.

– Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi. Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk. Dette er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, sier Jæger.

Han mener den midlertidige boliglånsforskriften er den viktigste grunnen til at det nå selges færre nyboliger, og han mener nå at den midlertidige forskriften ikke bør videreføres etter sommeren, noe flere i boligbransjen har tatt til orde for tidligere.