Da koronaen kom, kastet de seg rundt og solgte på en uke. Målet var hus i hennes barndomsbygd.