Noen typer tanntråd inneholder fluorforbindelsen PTFE, ifølge det danske forbrukerrådet Tænk Kemi.

Stoffet er for mange bedre kjent som teflon, og kan være negativt for både miljøet og helsen, skriver de.

Tænk Kemi presiserer samtidig at det ikke er tanntråden med PTFE i seg selv som er problematisk, det de derimot advarer mot, er totalmengden av stoffet du utsettes for, den såkalte cocktaileffekten. Daglig utsettes du for mange fluorforbindelser, for eksempel via matemballasje, ytterklær, inneklima og ulike typer kosmetikk.

Men i de tilfeller der du kan unngå stoffet, bør du gjøre det, råder da. Da er du med på å redusere utbredelsen av dette – både i miljøet og i kroppen.

– Ikke farlig å bruke tanntråd med PTFE

Jon Dahl, professor og leder av Nordic Institute of Dental Materials (NIOM), kjenner til at noen tanntråder inneholder fluorforbindelsene PTFE. Han mener det er to ting som er viktig å ta stilling til i denne sammenhengen. Det ene er hvorvidt fluorforbindelsene frigjøres fra tanntråden og over i menneskekroppen, og dermed representerer en helsefare.

– Da vil nok svaret være nei, den gjør høyst sannsynligvis ikke det. Dermed vil jeg påstå at det ikke er farlig å bruke tanntråd med PTFE.

Samtidig Dahl påpeker også Dahl at det kan være problematisk med den samlede mengden fremmedstoffer vi utsettes for.

– Men her er det ikke så lett å være sikker, vi har ikke alle svarene ennå. Dette er vanskelig å forske på, i og med at det finnes så mange ulike kombinasjoner av stoffer som vi utsettes for.

Anne Gjemdal, kommunikasjonssjef i Orkla, som blant annet står bak tannpleieseriene til Jordan og Solidox forteller at de bruker PTFE i to av deres varianter, nemlig Easy Slide Floss og Easy reach Flosser.

– PTFE er et meget solid plastmateriale med ekstrem lav friksjon som kan formes som en flat, tynn tape. Mange brukere ønsker dette, og alle de store merkene har det. PTFE er et ekstremt bestandig stoff som ikke avgir noe ved bruk, og bruken av disse tanntrådene gir ingen helsefare, sier hun.

– Velg bort stekepanne med teflon og Gore Tex-jakke

Det andre momentet Dahl trekker fram, handler om miljøet. Han mener man må vurdere om man ønsker å bidra, gjennom å kjøpe og bruke tanntråd med de lite nedbrytbare fluorforbindelsene PTFE, til at miljøet utsettes for en økende mengde av dette.

– De som for eksempel er veldig opptatt av miljøvern, bør kanskje vurdere å velge tanntråd uten PTFE. Men samtidig bør man da også velge bort stekepanne med teflon og heller kjøpe bomullsjakker enn Gore Tex-jakker. For her finnes det mye større mengder PTFE enn i tanntråden.

Ingun Larsen, pressevakt i Miljødirektoratet, sier at de generelt anbefaler forbrukere å kjøpe miljømerkede produkter.

– Men etter det vi kjenner til finnes ikke tanntråd med svanemerking eller tilsvarende, kommenterer hun.

Hun opplyser at PTFE er en polymer, og at det er et stort molekyl som er veldig stabilt.

-Slike polymerer er generelt ansett som lite tilgjengelig for opptak i mennesker – og dermed lite toksisk. Det er likevel en velkjent toksisk virkning av PTFE, altså irritasjon eller skader på lungene etter inhalering av gasser eller røyk ved oppvarming av PTFE til over 260 grader, legger hun til.