Spaltist Gustav Sædberg har jobbet i bransjen siden 1989. Han er i dag partner hos Privatmegleren Sædberg og Lian, og er også nestleder i Sørlandets eiendomsmeglerforening.

Eiendom Norge er tydelig på at disse retningslinjene kan endres på kort varsel som følge av nye retningslinjer fra myndighetene.

Et velfungerende boligmarked er kritisk for norsk økonomi, både gjennom de boliglån som utgjør storpartens av bankenes utlån og for nybygging. Det er også mange som allerede har kjøpt ny bolig og har boligen sin for salg, eller skal legge denne ut for salg som er avhengig av at markedet fungerer. Man så i finanskrisen hvor viktig boligmarkedet var for norsk økonomi. At Norges Bank også har lagt til rette for rentekutt og reduksjon av bankenes kapitalbuffer er nå nødvendige tiltak i de utfordringene vi står ovenfor framover.

Her kommer en oversikt over noen av retningslinjene som gjelder for boligmarkedet akkurat nå:

Retningslinjer for befaring

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.

 1. Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.

 2. Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1,5 meters avstand.

 3. Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

Boligvisningene tilrettelegges for god håndhygiene med såpe eller Antibac ved inngangsdøra. Foto: NTB scanpix

Retningslinjer for visning

 1. Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.

 2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning. Vi bruker smil i stedet.

 3. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.

 4. Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning.

 5. Ikke berøre noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.

 6. Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe eller Antibac ved inngangsdør.

 7. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder, eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes.

 8. Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer, eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering

 9. Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen.

 10. Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.

 11. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer, eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering  Foto: Erichsen, Jarl Fr.

Retningslinjer for kontraktsmøte

 1. Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.

 2. Skjøte kan signeres digitalt eller på et seinere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.

 3. Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt, eller med hver av partene.

 4. Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.

 5. Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, men da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.

 6. Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet.

Retningslinjer for overtakelse

 1. Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtakelse.

 2. Hvis kjøper er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtakelsen.

 3. Hvis selger er, blir, eller viser tegn på smitte før overtakelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.

 4. Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, det vil si uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtakelse.