Gina Halvorsen (32) leier leilighet på 13. året. I motsetning til 77 prosent av alle nordmenn har hun ikke hatt behov for å kjøpe leilighet.

— Jeg har aldri hatt eietrang. Og det er deilig å ha friheten ved å leie, sier Halvorsen.

Nå bor hun på Tøyen i Oslo med kjæresten. Leien er 10.400 kroner hver måned for 60 kvadratmeter. Det er høy standard – nytt kjøkken og bad.

— Det beste er at vi leier av en som eier hele blokken. Det er lite ansvar for utsiden av blokken og dugnader. Hvis noe skjer, som vannlekkasjer, så deler vi ansvaret med huseier, sier Halvorsen.

Det verste ved å leie er at man ikke kan pusse opp, synes hun. Og at man bruker mye penger på bo, penger som ikke går med til å betale ned på noe eget.

Er skapene overfylte?

Fem grunner til å leie i stedet for å eie:

Ekspertene, Bjørn Erik Øye ved Prognosesenteret og Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, kommer med disse fem grunnene til å leie:

1. Du skal bo et sted i en kortere periode. For eksempel i forbindelse med skilsmisse eller i overgang mellom to jobber.

2. Du har ikke råd til å betale ned på lån og renter.

3. Du ønsker frihet til å flytte hvor du vil, eller reise hvor du vil.

4. Når du leier har du lite vedlikeholdsansvar.

5. Du er i mange tilfeller mindre økonomisk sårbar hvis du mister jobben eller hvis renten stiger kraftig.

— Økonomisk usmart å leie

— Systemet er lagt til rette for å eie bolig i Norge, blant annet skattesystemet er til fordel for dem som eier. Det har grovt sett vært 30 år med en årlig prisstigning på 6,5 prosent i boligmarkedet, sier Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.

Det er lønnsomt å eie, så lenge du ikke flytter altfor ofte, mener han.

— Det er ikke negativt å leie. Men vi har ikke et leiemarked som fungerer. Du er prisgitt utleier, det er få objekter og utleier kan ta den prisen den vil.

I Norge er det klasseforskjell, mener Øye. Ikke alle kommer inn på boligmarkedet, og veldig få leier fordi de synes det er økonomisk smart.

— Hver gang det er litt motgang i boligmarkedet har noen anbefalt å leie. Men du har tapt forferdelig mye penger hvis du har leid av den årsaken. Det er økonomisk usmart, sier Øye.

Har du tips om denne saken? Send oss en epost!

Argumentene for å eie:

I dette landet eier flest egen bolig

77 prosent eide bolig i Norge i 2014, ifølge Prognosesenteret.

I Sverige og Danmark er det ikke like vanlig å eie egen bolig, 61,7 prosent av svenskene eier og 50,1 prosent av danskene.

Det er mer aksept for å leie i Sverige og Danmark, mener Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.

EIE ELLER LEIE: Alt er lagt til rette for å eie, og man får stort sett noe igjen for det man betaler, mener Øye. Foto: Prognosesenteret

Han tror vi eier på grunn av tryggheten, du blir ikke kastet ut av egen bolig som en leilending. I tillegg er det få profesjonelle og institusjonelle utleiere.— Er du en familie med to barn, som ønsker stabilitet, er det ikke så smart å leie. Du risikerer å måtte flytte fra skolekretsen, sier Øye.

På toppen av eielisten troner Ungarn, der 91 prosent eier bolig. Det skyldes blant annet økt privatisering fra og med 90-tallet. I den andre enden av skalaen Sveits, der kun 37,5 prosent eier. Årsaken er at sistnevnte har et nærmest gjennomregulert leiemarked.

Oslos minste leilighet:

Vil hun leie resten av livet?

Gina Halvorsen har bodd i Drammen, Fredrikstad, Oslo og i en by utenfor Washington DC. Hun har for det meste leid toromsleiligheter, men har også vært innom kollektiv.

— Hadde jeg eid, hadde jeg vært bundet til leiligheten, og brukt mye penger på megler hver gang jeg flyttet.

— Kommer du til å leie resten av livet?

— Jeg vet ikke. Samboeren min ønsker å eie. Og vi vil bli i Oslo, så det er sannsynlig at vi kjøper bolig innen fem-ti år, sier Halvorsen.

Oslos minste leilighet:

Les også: